Văn bản chỉ đạo
Quyết định Ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 132 của Chính Phủ
Ngày 29 tháng 3 năm 2019 Uỷ ban nhân dân huyện Ninh Giang ban hành Quyết định số 756/QĐ-UBND về việc thực hiện Nghị quyết số 132/NQ-CP ngày 24/10/2018 của Chính Phủ và Kế hoạch 103a-KH/TU ngày 26/7/2018 của Tỉnh uỷ Hải Dương về thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương đảng khoá XII...
 
Ngày 29 tháng 3 năm 2019 Uỷ ban nhân dân huyện Ninh Giang ban hành Quyết định số 756/QĐ-UBND  về việc thực hiện Nghị quyết số 132/NQ-CP ngày 24/10/2018 của Chính Phủ và Kế hoạch 103a-KH/TU ngày 26/7/2018 của Tỉnh uỷ Hải Dương về thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương đảng khoá XII...
Văn bản đính kèm:
QD 756 Banhanh KH thuc hien NQ 132.pdf
 
Các bài liên quan
Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan hành chính nhà nước huyện Ninh Giang năm 2018 (10/07/2018)
Ban hành bộ Chỉ số đánh giá CCHC trên địa bàn tỉnh Hải Dương (30/10/2017)
Báo cáo kết quả thực hiện công tác CCHC quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2017 (30/10/2017)
Báo cáo kết quả thực hiện công tác CCHC quý III, nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2017 (30/10/2017)
Kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin năm 2017 huyện Ninh Giang (15/08/2017)
 
Quay lạiXem tiếp   
 
Truyền thanh

VĂN BẢN MỚI

BỘ PHẬN MỘT CỬA
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 
 
LƯỢT TRUY CẬP
 
 
 Hôm nay454 
 Hôm qua1154
 Tuần này2597 
 Tất cả702012 
IP: 35.173.57.84