Cơ cấu tổ chức
CƠ CẤU TỔ CHỨC UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN NINH GIANG
LÃNH ĐẠO UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Chủ tịch UBND: Nguyễn Tiến Tầng - 03203.767.366

Phó Chủ tịch UBND huyện: Hà Văn Nghị

Phó Chủ tịch UBND huyện: Nguyễn Thái Thuận
 


CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN

 1. Văn phòng HĐND và UBND:

Chánh Văn phòng                  Đào Duy Trượng                             0320.3767354

Phó Chánh Văn phòng           1. Nguyễn Văn Hướng         0320.3763883

                                             2. Bùi Thị Thúy Nhung        0320.3763360

 

 1. Phòng Nội vụ:

Trưởng phòng                         Phạm Văn Dự                                 0320.3763538

Phó Trưởng phòng                 Nguyễn Tuấn Hải                    

                                              

 1. Phòng Tư pháp:

Trưởng phòng                        Bùi Văn Khoan                               0320.3767356

Phó Trưởng phòng                 Nguyễn Thị Thùy Linh                          

 1. Thanh tra huyện:

Chánh thanh tra                     Đào Công Ý                                    0320.3767362

Phó Chánh thanh tra              1. Đỗ Đức Ninh  

                                             2. Trần Xuân Thuận
                                       

 1. Phòng Tài Chính – Kế hoạch:

Phó trưởng phòng                  Nguyễn Khắc Lễ                            0320.3767367

Phó Trưởng phòng                 1. Nguyễn Công Huy        
                                   
                                             2. Hà Thị Mai
                                    
                                             3. Nguyễn Đình Biểu
 
 

 1. Phòng Tài nguyên và Môi trường:

Trưởng phòng                        Hà Minh Quang                             0320.3767361

Phó Trưởng phòng                 1. Nguyễn Đình Khoa       

                                             2. Hà Duy Thời          

 1. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội:

Trưởng phòng                        Trần Quang Cao                            0320.3767062

Phó Trưởng phòng                 1. Hà Trọng Nguyện      

                                             2. Phạm Duy Hoạch
      

 1. Phòng Văn Hoá và Thông tin:

Trưởng phòng                        Nguyễn Thành Vạn                       0320.3767364

Phó Trưởng phòng                 Vũ Văn Hưng
      

 1. Phòng Giáo dục và Đào tạo:

Trưởng phòng                        Nguyễn Hồng Thanh                    0320.3767111

Phó Trưởng phòng                 1. Lâm Tiến Đắc           

                                             2. Lê Tiến Đạt

                                             3. Nguyễn Thị Thắm

 1. Phòng Y tế:

Trưởng phòng                        Nguyễn Văn Lăng                        0320.3764022

 1. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

Trưởng phòng                         Bùi Minh Chương                       0320.3767353

Phó Trưởng phòng                 1. Nguyễn Đình Tùng      

                                             2. Hà Thị Lan Anh

 1. Phòng Kinh tế và Hạ tầng:

Trưởng phòng                        Vũ Doãn Nhã                  

Phó Trưởng phòng                 1. Phạm Ngọc Lập      

                                             2. Nguyễn Thị Hoài Thu  

                                             
-----------------------------------------------------­--

 CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP VÀ TỔ CHỨC XÃ HỘI

TRỰC THUỘC UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN

 1. Đài phát thanh:

Trưởng Đài                             Nguyễn Thanh Huy                       0320.3747400

Phó Trưởng Đài                      1. Hà Thị Hiền
                                       
                                              2. Ngô Xuân Hải          

                                   

 1. Trung tâm Văn hoá  - Thể thao:

Giám đốc                                Trần Trọng Thu                            0320.3744118

Phó Giám đốc                        1. Nguyễn Quang Đoài            

                                             2. Phí Đăng An                      
                     

 1. Trạm Khuyến nông:

Trạm trưởng                            Nguyễn Văn Thường
           

 1. Hạt Giao thông:

Hạt trưởng                              Bùi Văn Doanh
           

 1. Hội chữ thập đỏ:

 Chủ tịch                                Trần Văn Tiệp

            

 
 
Quay lại   
 
Truyền thanh

VĂN BẢN MỚI

BỘ PHẬN MỘT CỬA
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE