An ninh Quốc phòng
Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh năm 2020 cho đối tượng 4
Sáng ngày 28/7/2020, Hội đồng giáo dục quốc phòng - an ninh huyện đã tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh năm 2020 cho đối tượng 4. Tới dự chỉ đạo lớp bồi dưỡng có các đồng chí thành viên Hội đồng giáo dục quốc phòng - an ninh huyện.
 

Trong thời gian 3 ngày từ ngày 28 đến hết ngày 30/7/2020, 116 học viên là giáo viên ở 29 trường THCS trên địa bàn huyện sẽ được tiếp thu và quán triệt các chuyên đề: Phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam. Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng - an ninh. Đường lối quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách pháp luật của Nhà nước về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc VN XHCN. Biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, quản lý và bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam trong tình hình mới. Đường lối quan điểm của đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng - an ninh. Một số vấn đề về xây dựng khu vực phòng thủ cấp tỉnh, cấp huyện thành khu vực phòng thủ vững chắc; trách nhiệm của cơ quan tổ chức, địa phương trong xây dựng khu vực phòng thủ.


          Phát biểu chỉ đạo lớp bồi dưỡng, đồng chí Nguyễn Thành Vạn – Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng giáo dục quốc phòng - an ninh huyện quán triệt và yêu cầu các học viên nghiêm túc chấp hành các quy định của lớp học, tích cực học tập, nghiên cứu quan điểm đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thường xuyên cập nhật thông tin về quốc phòng - an ninh, từ đó nêu cao tinh thần trách nhiệm được giao trong việc triển khai thực hiện tốt 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa trong tình hình mới. Từ những kiến thức được tiếp thu, các học viên tiếp tục phát huy vai trò của mình trong việc tuyên truyền phổ biến các nhiệm vụ về công tác quốc phòng - an ninh tại đơn vị công tác; củng cố nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, xây dựng khu vực phòng thủ trên địa bàn huyện ngày càng vững chắc, tạo cơ sở, tiền đề để thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa xã hội của địa phương./. 
Các bài liên quan
Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và trao bằng tổ quóc ghi công Liệt sỹ Đào Đình Xuân, xã Hiệp Lực (28/07/2020)
Ban chỉ huy quân sự huyện vừa tổ chức hội thi cán bộ giảng dạy chính trị giỏi năm 2020 (15/07/2020)
Tăng cường hiệu quả hoạt động tại các chốt kiểm tra, kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Ninh Giang (07/04/2020)
Lễ truy điệu và trao bằng Tổ Quốc ghi công Liệt sỹ Hà Văn Truy. (20/08/2019)
Đoàn công tác huyện Ninh Giang dự Lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2019 (05/06/2019)
 
Quay lạiXem tiếp   
 
Truyền thanh

VĂN BẢN MỚI

BỘ PHẬN MỘT CỬA
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE