Chính trị
Văn phòng Huyện ủy Ninh Giang - Phát huy truyền thống 90 năm Văn phòng cấp uỷ
Lịch sử ra đời và phát triển của Văn phòng cấp ủy luôn gắn liền với lịch sử và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng Cộng Sản Việt Nam được thành lập vào ngày 3/2/1930, những ngày đầu thành lập do phải hoạt động trong điều kiện bí mật, công tác thông tin liên lạc, vận chuyển in ấn tài liệu, sách báo cách mạng phục vụ cho Ban Chấp hành TW Lâm thời hoạt động đều do các đồng chí lãnh đạo TW và liên lạc viên trực tiếp thực hiện, gây không ít khó khăn trong việc đi sâu, đi sát lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ cách mạng.
 

Trước yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ cách mạng, Hội nghị BCH TW Đảng lần thứ nhất họp từ ngày 14 đến ngày 20/10/1930 dưới sự chỉ đạo của đồng chí Trần Phú. Ngoài việc kiện toàn BCH TW Đảng, thông qua luận cương chính trị, BCH TW Đảng đã quyết định thành lập cơ quan tham mưu, giúp việc cho TW Đảng. Trải qua các thời kỳ cách mạng của Đảng, của dân tộc, Văn phòng Trung ương Đảng cũng có nhiều thay đổi về tổ chức cán bộ, nội dung công tác, lề lối làm việc. Song dù ở hoàn cảnh nào cũng luôn phát huy cao độ tính chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường phục vụ đắc lực, kịp thời các hoạt động của BCH Trung ương, của Bộ chính trị và Ban Bí thư Trung ương Đảng. Để ghi nhận công lao đóng góp của tập thể những người làm công tác Văn phòng cấp uỷ đã cống hiến cho sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Đảng, của dân tộc, đầu năm 2002, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã quyết định lấy ngày 18/10 hàng năm là ngày truyền thống của Văn phòng cấp uỷ.


Tự hào với bề dày truyền thống vẻ vang, từ khi ra đời đến nay, vượt lên mọi khó khăn thử thách, các thế hệ cán bộ Văn phòng cấp ủy nói chung và Văn phòng Huyện ủy nói riêng luôn thể hiện lòng trung thành, tận tuỵ, đoàn kết và sáng tạo, nhiều bộ phận, nhiều cán bộ, nhân viên Văn phòng Huyện ủy qua nhiều thời kỳ đã tận tâm, tận lực, làm việc không kể ngày đêm, đáp ứng cao nhất yêu cầu của công việc và sự lãnh đạo, chỉ đạo của BCH, BTV và Thường trực Huyện ủyCác thế hệ Văn phòng Huyện ủy đã luôn và đang thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ công tác tham mưu, phục vụ cấp ủy về chủ trương và các chính sách lớn thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội, nội chính, đối ngoại; về công tác quản lý tài chính, tài sản của Ðảng, trực tiếp quản lý tài chính, tài sản của các cơ quan Ðảng và bảo đảm hậu cần phục vụ hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy. Trong công tác luôn chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan nắm và phản ánh trung thực, kịp thời tình hình mọi mặt của địa phương; phối hợp hoặc chủ trì tham mưu, đề xuất với BCH, BTV và tập thể Thường trực Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết đúng đắn, kịp thời những vấn đề bức xúc của thực tiễn, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, hiệu quả của Ðảng về chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại; đóng góp tích cực vào công cuộc đổi mới, đẩy mạnh CNH, HÐH đất nước và hội nhập quốc tế, góp phần vào sự nghiệp xây dựng huyện nhà ngày càng giàu đẹp, văn minh.


Từ năm 2004, thực hiện Nghị định 121 của Chính phủ về chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn; các xã, thị trấn trong huyện có có thêm chức danh cán bộ Văn phòng Đảng uỷ. Tuy là chức danh không chuyên trách, song các đồng chí cán bộ Văn phòng Đảng uỷ đã chủ động làm tốt công tác tham mưu, phục vụ việc lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành, Ban thường vụ Đảng uỷ xã, thị trấn; góp phần quan trọng nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp uỷ đảng cơ sở.

Trong suốt 90 năm xây dựng và trưởng thành, trước những yêu cầu và nhiệm vụ của từng giai đoạn cách mạng mới, đội ngũ làm công tác Văn phòng cấp ủy thường xuyên coi trọng giáo dục chính trị tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên. Không ngừng đổi mới phương thức hoạt động, công tác chuyên môn, tăng cường bồi dưỡng kiến thức mọi mặt, nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ đ­ược phân công. Xây dựng nên truyền thống vẻ vang: “Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, sáng tạo, tận tụy, chu đáo, giữ vững nguyên tắc.

Trải qua 24 kỳ Đại hội của Đảng bộ huyện, tập thể và những cán bộ, nhân viên Văn phòng cấp uỷ huyện lớp lớp kế tiếp nhau tận tụy hoạt động, phát huy truyền thống yêu  nước, đoàn kết, đã giành được những thành tích rất đáng trân trọng, với những thành tích đó, liên tục trong nhiều năm qua tập thể, cán bộ CNVC Văn phòng Huyện uỷ được Tỉnh uỷ, UBND Tỉnh qua các thời kỳ tặng thưởng nhiều Bằng khen, Giấy khen, nhiều cá nhân được Tỉnh uỷ, UBND Tỉnh, UBND huyện tặng Bằng khen, Giấy khen. Đó là niềm vinh dự và tự hào của toàn thể đội ngũ cán bộ, nhân viên đã, đang làm công tác Văn phòng cấp uỷ. Từ cái nôi của Văn phòng Huyện uỷ, nhiều đồng chí cán bộ, nhân viên đã được tôi luyện, trưởng thành, phát triển đi lên và đã được cấp uỷ, Đảng bộ huyện giao những trọng trách cao, góp phần củng cố và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ xứng đáng là cơ quan tham mưu, giúp việc, phục vụ cho Huyện uỷ. Nhiều đồng chí được tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn phòng của Đảng”.

Tự hào về truyền thống vẻ vang 90 năm xây dựng và trưởng thành, tập thể cán bộ, nhân viên Văn phòng cấp ủy các cấp phải nỗ lực hơn nữa, tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tham mưu, giúp việc trên tất cả các mặt; đội ngũ cán bộ, công chức có bản lĩnh chính trị, chuyên môn nghiệp vụ vững vàng gắn công nghệ thông tin vào việc cung cấp và xử lý thông tin; xây dựng đồng bộ các quy chế, quy trình xử lý văn bản phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của văn phòng, đẩy mạnh các hoạt động về cải cách hành chính, đưa hoạt động của văn phòng ngày càng chính quy, hiện đại. Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, địa phương, mặt trận, đoàn thể để bảo đảm vai trò lãnh đạo tập trung, thống nhất của cấp uỷ và chính quyền trong từng thời điểm, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trên địa bàn huyện trong sạch vững mạnh./.

Thực hiện: Đồng chí Bùi Minh Chương – HUV, Chánh Văn phòng Huyện ủy.


 
Các bài liên quan
Huyện ủy Ninh Giang tổ chức Hội nghị gặp mặt Kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống các ban xây dựng Đảng, MTTQ và các đoàn thể (12/10/2020)
Huyện Ninh Giang dâng hương nhân kỷ niệm 74 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện (15/10/1946 - 15/10/2020) (12/10/2020)
Huyện Ninh Giang - Bế giảng lớp Trung cấp Chính trị - Hành chính A163 (30/09/2020)
Huyện Ninh Giang khai giảng lớp Trung cấp chính trị - Hành chính A188 - Khóa 25 (2020-2022) (21/09/2020)
Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025 (15/09/2020)
 
Quay lạiXem tiếp   
 
Truyền thanh

VĂN BẢN MỚI

BỘ PHẬN MỘT CỬA
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE