Chính trị
Huyện Ninh Giang khai giảng lớp Trung cấp chính trị - Hành chính A188 - Khóa 25 (2020-2022)
Sáng ngày 21/9, Trường Chính trị tỉnh phối hợp với Huyện ủy Ninh Giang tổ chức khai giảng lớp trung cấp lý luận chính trị - Hành chính A188 – Khóa 25 (2020-2022). Tham gia lớp học có 79 học viên là cán bộ công chức, viên chức ở các xã, thị trấn và một số phòng ban cơ quan huyện. Lớp học được tổ chức trong thời gian 14 tháng (mỗi tháng học 1 tuần).
 
Trong thời gian học, học viên được giảng viên Trường chính trị tỉnh trực tiếp truyền đạt 11 phân môn gồm: Triết học Mác- lê nin; Kinh tế chính trị; Chủ nghĩa xã hội khoa học; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Lịch sử Đảng; Nhà nước và Pháp luật; Khoa học hành chính; Quan điểm đường lối; Quốc phòng – An Ninh; Kỹ năng lãnh đạo quản lý; Công tác Đảng. Qua lớp học này nhằm nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán bộ đảng viên về quan điểm của Đảng, Chính sách pháp luật của nhà nước. Trên cơ sở kiến thức được trang bị, học viên sẽ vận dụng sáng tạo trong quản lý, triển khai thực hiện nhiệm vụ ở địa phương, cơ quan, đơn vị góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới./. 
Các bài liên quan
Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025 (15/09/2020)
Uỷ ban nhân dân huyện công bố Quyết định sáp nhập một số đơn vị trường học trên địa bàn huyện (01/09/2020)
Huyện Ninh Giang tổ chức Lễ Dâng hương kỷ niệm 75 năm Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (01/09/2020)
Ban Thường vụ Huyện ủy Ninh Giang kiểm tra việc triển khai phòng, chống dịch Covid-19 (16/08/2020)
Hội nghị lần thứ III Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXV (28/07/2020)
 
Quay lạiXem tiếp   
 
Truyền thanh

VĂN BẢN MỚI

BỘ PHẬN MỘT CỬA
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE