Kinh tế
Thường trực Huyện ủy Ninh Giang kiểm tra tình hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện
Nhằm kiểm tra, đánh giá hiệu quả mô hình sản xuất lúa áp dụng cơ giới hóa và mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa theo Nghị định 35 của Chính Phủ, sáng ngày 16/9, Các đồng chí Thường trực Huyện ủy, lãnh đạo UBND huyện, lãnh đạo Phòng NN và PTNT huyện Ninh Giang đã tổ chức kiểm tra tình hình sản xuất nông nghiệp tại xã Hưng Long và xã Hồng Phong.
 Tại xã Hưng Long các đồng chí Thường trực Huyện ủy đã thăm mô hình sản xuất lúa ứng dụng phương thức mạ khay cấy máy của các thành viên HTXDVNN Hưng Thái, xã Hưng Long. Vụ vùa này, huyện Ninh Giang có gần 210ha lúa được cấy bằng phương thức mạ khay cấy máy chiếm trên 3% tổng diện tích lúa mùa.
Các địa phương ứng dụng phương thức này gồm: Hồng Phúc, Hưng Long, Đông Xuyên, Hồng Dụ, Văn Hội, Tân Quang và xã Tân Quang. Trong đó, 2 mô hình với diện tích lớn ở xã Hồng Phúc và xã Hưng Long. Mô hình mạ khay cấy máy của các thành viên HTXDVNN Hưng Thái, xã Hưng Long có tổng diện tích 30ha gồm 2 giống lúa BC15 và Bắc Thơm kháng bạc lá. Qua kiểm tra thực tế, việc áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất đã góp phần giảm chi phí đầu vào, hạn chế sâu bệnh và tăng năng xuất mùa vụ. Thời điểm này, lúa đang trong giai đoạn đỏ đuôi sắp cho thu hoạch. Năng xuất giống BC15 áp dụng phương thức mạ khay cấy máy tại xã Hưng Long ước đạt  230-250kg/sào; giống Bắc Thơm kháng bạc lá ước đạt 210kg/sào.


Tại xã Hồng Phong đoàn công tác thăm mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa của gia đình anh Nguyễn Anh Tới ở thôn Đồng Hội xã Hồng Phong. Với việc chuyển đổi khoảng 5ha đất trồng lúa sang lập vườn trồng các loại cây có múi như: bười diễn, bưởi đào, cam đường canh, …và chăn nuôi bò thương phẩm đã mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn nhiều so với trồng lúa.

 


 
Các bài liên quan
Ủy ban nhân dân huyện Ninh Giang thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân xây dựng nhà ở tại vị trí quy hoạch điểm dân cư mới số 02, thôn 02, xã Vạn Phúc, huyện Ninh Giang (15/09/2020)
Ủy ban nhân dân huyện Ninh Giang thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân xây dựng nhà ở tại vị trí quy hoạch điểm dân cư mới số 01 xã Hồng Dụ, huyện Ninh Giang (14/09/2020)
Ban chỉ đạo huyện Ninh Giang kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 tại các xã, thị trấn (16/08/2020)
Thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân xây dựng nhà ở trên địa bàn xã Hồng Đức, huyện Ninh Giang (29/07/2020)
Thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân xây dựng nhà ở trên địa bàn xã Tân Hương, huyện Ninh Giang (29/07/2020)
 
Quay lạiXem tiếp   
 
Truyền thanh
BỘ PHẬN MỘT CỬA
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE