Kinh tế
Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Ninh Giang tổng kết công tác tín dụng chính sách năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020
Ngày 10/01/2020, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện Ninh Giang vừa tổng kết đánh giá kết quả hoạt động tín dụng chính sách xã hội năm 2019 triển khai nhiệm vụ năm 2020.
 Năm 2019, Ban đại diện đã tham mưu cho UBND huyện tổ chức triển khai một số thay đổi của các chính sách tín dụng, mức cho vay, thời hạn cho vay; tham mưu công tác chỉ đạo các địa phương thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính các xã, kiện toàn lại Ban đại diện Hội đồng quản trị, tham mưu bổ sung nguồn vốn địa phương. Ban đại diện HĐQT đã thay đổi và kiện toàn lại một số điểm giao dịch theo địa điểm và trụ sở của UBND xã mới sau khi sáp nhập các đơn vị hành chính. Ban hành và thực hiện chương trình kiểm tra giám sát, phân bổ nguồn vốn mới và điều chỉnh nguồn vốn giữa một số chương trình cho phù hợp với nhu cầu vay vốn của các đối tượng vay trên địa bàn huyện. Tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ TK&VV, chất lượng điểm giao dịch, chất lượng tín dụng chính sách xã hội xã và huyện kết quả đạt được: Tổng nguồn vốn đến cuối năm là 294.777 triệu đồng, trong đó nguồn vốn UBND huyện ủy thác sang trong năm là 512 triệu đồng nâng tổng số vốn ủy thác từ Ngân sách huyện sang để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác là 1.386 triệu, vốn huy động theo lãi suất thị trường là 50.605 triệu đồng đạt 103% so với kế hoạch, vốn huy động theo lãi suất thị trường tại điểm giao dịch xã 10.488 triệu đồng; Trong năm cho vay 3.230 lượt hộ nghèo và đối tượng chính sách với số tiền 119.347 triệu đồng, Dư nợ đến 31/12 đạt 294.761 triệu đồng tăng 21.793 triệu đồng, tỷ lệ tăng so với đầu năm 8%, trên 7.000 hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác còn dư nợ, tỷ lệ nợ quá hạn giảm còn 0,061%/ tổng dư nợ, có trên 94% tổ TK&VV xếp loại tốt, kết quả xếp loại điểm giao dịch được loại tốt, chất lượng tín dụng các xã xếp loại tốt, hiệu quả sử dụng vốn vay của các hộ dân được nâng lên./.

                        T/h: Ngân hàng CSHX huyện.


 
Các bài liên quan
Huyện Ninh Giang triển khai kế hoạch sản xuất vụ chiêm xuân và làm thuỷ lợi đông xuân 2019-2020. (08/11/2019)
Hiệu quả từ đồng vốn tín dụng chính sách trên địa bàn huyện Ninh Giang từ khi có Chỉ thị 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. (27/08/2019)
Huyện Ninh Giang và những thành tựu lớn sau 10 năm xây dựng Nông thôn mới (13/08/2019)
Huyện Ninh Giang đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa chiêm xuân, chủ động đề phòng khả năng mưa úng và giông lốc trong thời điểm cuối vụ (28/05/2019)
Hiệu quả từ mô hình giống lúa Hồng Đức 9 ở vụ chiêm xuân 2019 (24/05/2019)
 
Quay lạiXem tiếp   
 
Truyền thanh
BỘ PHẬN MỘT CỬA
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE