Kinh tế
Hiệu quả từ đồng vốn tín dụng chính sách trên địa bàn huyện Ninh Giang từ khi có Chỉ thị 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội.
Thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội”, Huyện ủy Ninh Giang đã quán triệt kịp thời sâu rộng nội dung chỉ thị đến các cấp ủy, chính quyền địa phương, cán bộ, đảng viên nhân dân trong huyện để nâng cao nhận thức về tín dụng chính sách xã hội.
 

Xác định nhiệm vụ lãnh đạo chỉ đạo tín dụng chính sách xã hội là nhiệm vụ quan trọng, UBND huyện Ninh Giang đã ban hành kế hoạch và nhiều văn bản chỉ đạo Chính quyền các xã, thị trấn, các ngành liên quan triển khai thực hiện chỉ thị 40-CT/TW của Ban bí thư và Chỉ thị 46-CT/TU của Tỉnh ủy Hải Dương; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền tín dụng chính sách đến các tầng lớp nhân dân, nhất là hộ nghèo và các đối tượng chính sách, từ đó tạo sự đồng thuận và thống nhất trong triển khai thực hiện; Thực hiện tốt nhiệm vụ  điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn để làm căn cứ bình xét và xác nhận các đối tượng thụ hưởng các chương trình tín dụng chính sách; Chỉ đạo Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH huyện thực hiện tốt công tác tham mưu, giúp việc Huyện ủy, HĐND, UBND huyện trong tổ chức thực hiện tín dụng chính sách; Chỉ đạo NHCSXH huyện và các ban ngành, đoàn thể củng cố tốt mạng lưới giao dịch tạo điều kiện cho người dân tiếp cận với tín dụng chính sách và gắn kết các hoạt động chuyển giao khoa học, công nghệ, đào tạo nghề, tạo việc làm với hoạt động cho vay, giúp người vay sử dụng vốn vay có hiệu quả, thoát nghèo bền vững, công khai minh bạch các cơ chế chính sách về tín dụng ưu đãi của Chính phủ, các quy trình thủ tục có liên quan, nhằm tạo thuận lợi cho nhân dân trong việc tiếp cận  chính sách và thực hiện giám sát lẫn nhau, đảm bảo chương trình tín dụng được thực hiện công bằng và hiệu quả.


Qua 5 năm thực hiện sự lãnh đạo chỉ đạo đã tác động tích cực đến nhận thức của cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện về thực hiện tín dụng chính sách. Việc thực hiện các chương tình tín dụng chính sách được rà soát, bình xét đối tượng thụ hưởng, kiểm tra giám sát sau khi cho vay từ thôn, khu dân cư thông qua các tổ TK&VV, có sự tham gia của trưởng thôn, trưởng khu, tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác ở xã đảm bảo sự công khai, dân chủ và sử dụng vốn vay đúng mục đích có hiệu quả.

Ngân hàng CSXH huyện đã cho vay số tiền trên 442 tỷ đồng giúp 2.159 lượt hộ nghèo, 4.637 lượt hộ cận nghèo, 3.361 lượt hộ mới thoát nghèo được vay vốn góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 7,58% xuống còn 3,14%, hộ cận nghèo từ 5,54% xuống còn 4,16% vào đầu năm 2019, giúp 4.798 hộ xây dựng mới hoặc sửa chữa, cải tạo được 9.596 công trình nước sạch, công trình vệ sinh, giải quyết việc làm cho trên 6.000 lao động tại chỗ, giúp cho trên 1.000 học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn theo học tại các trường đại học, cao đẳng, đào tạo nghề. Đến nay nguồn vốn của Phòng giao dịch đạt gần 300 tỷ, từ vốn Ngân hàng CSXH Trung ương, của tỉnh, vốn ngân sách huyện là 874 triệu đồng, vốn huy động 59 tỷ, dư nợ đạt trên 291 tỷ, ủy thác qua 86 cơ sở hội và ủy nhiệm qua 279 tổ TK&VV 7.000 hộ trên địa bàn đang vay vốn tín dụng chính sách. Tín dụng chính sách đã góp phần tích cực vào chương trình phát triển kinh tế - xã hội của huyện, thực hiện thanh công mục tiêu giảm nghèo, tạo việc làm, an sinh xã hội; đẩy lùi cho vay năng lãi, tín dụng đen trên địa bàn huyện.


Thông qua các tổ chức cơ sở Hội, các tổ Tiết kiệm và vay vốn đã đưa đồng vốn đến với từng thôn, khu dân cư của các xã, thị trấn. Bằng với nghị lực của mình và sự hỗ trợ của các đoàn thể chính trị, Chính quyền địa phương nhiều hộ gia đình sản xuất chăn nuôi tạo được thu nhập bớt khó khăn hơn và vươn lên thoát nghèo./.
T/h: Đài phát thanh huyện.


 
Các bài liên quan
Huyện Ninh Giang và những thành tựu lớn sau 10 năm xây dựng Nông thôn mới (13/08/2019)
Huyện Ninh Giang đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa chiêm xuân, chủ động đề phòng khả năng mưa úng và giông lốc trong thời điểm cuối vụ (28/05/2019)
Hiệu quả từ mô hình giống lúa Hồng Đức 9 ở vụ chiêm xuân 2019 (24/05/2019)
Huyện Ninh Giang tập trung phòng trừ sâu bệnh bảo vệ lúa chiêm xuân 2019 (06/05/2019)
Ủy ban nhân dân huyện họp khẩn về tình hình và biện pháp ngăn chặn sự lây lan của Dịch tả lợn châu Phi (20/03/2019)
 
Quay lạiXem tiếp   
 
Truyền thanh

VĂN BẢN MỚI

BỘ PHẬN MỘT CỬA
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE