Kinh tế
Huyện Ninh Giang và những thành tựu lớn sau 10 năm xây dựng Nông thôn mới
Sau 10 năm triển khai xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2010 – 2020, diện mạo nông thôn trên địa bàn huyện Ninh Giang đã có sự đổi thay rõ nét, người dân ngày càng được tiếp cận nhiều hơn với các dịch vụ công như y tế, giáo dục…, môi trường ngày càng được cải thiện. Đặc biệt đời sống của nhân dân ngày càng được nâng cao, Hệ thống chính trị được kiện toàn, củng cố, đảm bảo chất lượng, hiệu quả hoạt động. Sản xuất nông nghiệp có bước phát triển khá, các hình thức tổ chức sản xuất như: hợp tác xã, câu lạc bộ,... từng bước được củng cố và phát triển.
 
Xác định chương trình mục tiêu quốc gia xây dựngnông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm.
Cấp ủy, chính quyền từ huyện đếncác xã trên địa bàn đã tập trung triển khai, lãnh đạo và chỉ đạo tổ chức thực hiệntheo đúng quy trình. Trước hết, toàn huyện đã sớm kiện toàn ban chỉ đạoxây dựng nông thôn mới và tổ chuyên viên giúp việc, xâydựng kế hoạch với lộ trình cụ thể gắn kiểm tra, hướng dẫn giúp cơ sở tháo gỡ khó khăn,vướng mắc. Đối với cấp xã, Đảng ủy các xã có nghị quyết chuyên đề để thực hiện,đồng thời chú trọng công tác tuyên truyền trên nhiều hình thức như hệ thốngtruyền thanh, hội nghị, họp dân, panô, áp phích. Các ngành đoàn thể đã lồngghép với nhiều họat động để truyền tải nội dung xây dựng nông thôn mới tới ngườidân. Thông qua đó người dân hiểu được ý nghĩa, mục đích của chương trình xây dựngnông thôn mới là đem lại lợi ích cho ai và để làm gì. Từ đó mọi người đều có ýthức tham gia thực hiện. Vĩnh Hòa 1 trong 18 xã vềđích NTM, bộ mặt nông thôn của xã đã có nhiều đổi mới, khởi sắc. Kinh tế pháttriển nhanh và bền vững, Cơ cấu kinh tế được chuyển dịch theo hướng tích cực.Nhiều công trình hạ tầng KT-XH thiết yếu ở địa phương được tập trung đầu tư cảitạo, nâng cấp. Trong 10 năm, tổng nguồn vốn xây dựng NTM trên địa bàn xã đạt126 tỷ đồng, trong đó vốn nhân dân đóng góp hơn 96,7 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ hơn75%. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao. Tỷ lệ hộnghèo giảm dưới 2%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2018 đạt hơn 40 triệu đồng.Nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và các tầng lớp nhân dân vềxây dựng NTM được nâng lên rõ rệt.

Với xã Hưng Thái, bộ mặt địa phương cũng đã hoàn toàn thay đổi so với trước đây, đó là kết quả của sự chungsức, chung lòng toàn Đảng bộ và nhân dân trong xã. Những khu vườn tạpgiờ đã thay bằng vườn cây ăn trái quy mô lớn, những con đường thôn, đường ngõxóm xưa kia vốn lầy lội, trật hẹp nay được đổ bê tông rộng rãi. Có được sự thayđổi này chính là nhờ kết quả của chương trình xây dựng NTM”.


Vốn là huyện thuần nông, trong những năm qua, thực hiện đề án tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp giaiđoạn 2015-2020, các địa phương trong huyện đã đặc biệt quan tâm đưa cơ giới hóa vào sản xuất để giảm chiphí, giảm sức lao động và sản xuất gọn đúng thời vụ, chính vì vậy sản xuất nông nghiệp đã có nhiều chuyển biếntích cực cả về năng suất, chất lượng, giá trị thu nhập trên đơn vị canh tác. Trong2 năm 2014, 2015 toàn huyện đã hoàn thành việc dồn điền đổi thửa gắn với quy hoạchhệ thống giao thông, thủy lợi nội đồng. Tích cực chuyển đổi cơ cấu giống, câytrồng vật nuôi, đã hình thành được các vùng sản xuất chuyên canh lúa chất lượngcao, vùng cây ăn quả, rau an toàn, vùng chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản. Bêncạnh đó các hợp tác xã được quan tâm củng cố, nâng cao chất lượng, đổi mới hoạtđộng theo Luật Hợp tác xã góp phần tăng cường liên kết sản xuất hàng hóa kết hợpvới đẩy mạnh phát triển nông thôn, tạo chuyển biến tích cực trong tái cơ cấukinh tế nông nghiệp nông thôn.Với sự quyết tâm, đồng thuận cao và sự vào cuộc củacả hệ thống chính trị, sau 10 năm triển khai, công tác tổ chức, thực hiệnphong trào thi đua đã được thực hiện khẩn trương, đồng bộ, nghiêm túc, kịp thờivới nhiều biện pháp, nội dung phù hợp, sát với thực tế và đáp ứng nguyện vọngcủa đông đảo các tầng lớp nhân dân. Đến tháng 6 năm 2019, toàn huyệnđạt bình quân 18,1 tiêu chí/xã, tăng 4,5 tiêu chí/ xã so với năm 2015, tăng11,6 tiêu chí/ xã so với năm 2011. Đến nay toàn huyện có 18 xã đạt chuẩn 19tiêu chí NTM và đã được UBND tỉnh quyết định công nhận xã đạt chuẩn NTM gồm:Ninh Thành, Tân Quang, Văn Giang, Hồng Thái, Tân Hương, Hồng Dụ, Hiệp Lực, ĐồngTâm, Hưng Thái, Văn Hội, Hoàng Hanh, Tân Phong, Nghĩa An, Hồng Đức, Vĩnh Hòa,Quyết Thắng, An Đức và Hồng Phong. Năm 2019 có 4 xã đăng ký đạt chuẩn NTM là:Hồng Phúc, Ứng Hòa, Ninh Hải và Quang Hưng, 02 xã đăng ký đạt chuẩn xã NTM nângcao là Vĩnh Hòa và Tân Quang.


Toàn huyện có 100% số xã đạt chuẩn 11 tiêu chí gồm: Quy hoạch, Thủy Lợi, Điện,Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, Thông tin và truyền thông, Nhà ở dân cư,Lao động có việc làm, Tổ chức sản xuất, Giáo dục và đào tạo, Y tế, Quốcphòng  và an ninh.

Trong 10 năm qua, nhân dân các địa phương đã đóng góp được 154.000 ngày công lao động,trên 190 tỷ đồng, hiến 154.592 m2 đất để xây dựng đường giao thôngnông thôn, giao thông nội đồng, các công trình văn hóa, thể thao; hiến và góptrên 1.000.000 m2 đất ruộng để phục vụ chỉnh trang đồng ruộng. Đến nay toàn huyện đã xâydựng, nâng cấp được hơn 835 km các loại đường giao thông nông thôn, cứng hóa trên 102 km đường trụcchính ra đồng (đạt 44,1%). Hệ thống giao thông,thủy lợi của các xã cơ bản đáp ứng được yêu cầu sản xuất và dân sinh. Nhữngnăm qua, tuy kinh tế còn gặp nhiều khó khăn nhưng huyện luôn quan tâm và dànhnhiều nguồn lực ưu tiên cho công tác giảm nghèo, đẩy mạnh công tác tuyên truyền,phổ biến chính sách pháp luật về giảm nghèo, quan tâm vấn đề giải quyết việclàm cho lao động. Tỷ lệ hộ nghèo từ8,66 % năm2011 giảm xuống còn 3,14% năm 2019. Đến nay toàn huyện có 24/27 xã đạt tiêu chí hộnghèo (theo chuẩn nông thôn mới). Năm 2018, mức thu nhập bình quân đầu ngườicủa huyện là 39,7 triệu đồng/năm. đời sống của người dân ngày càng được nângcao. Bên cạnh đó, chất lượng giáo dục, y tế, văn hóa, môi trường được nâng lên;an ninh chính trị được giữ vững, trật tự xã hội được đảm bảo, hệ thống chính trịngày càng vững mạnh, dân chủ ở cơ sở được phát huy.


Để có được bức tranh nông thôn tươi sángnhư hôm nay, trong 10 năm qua, công tác triển khai thực hiện chương trình XDNTMluôn được các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể từ huyện đến cơ sở tập trunglãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm vớinhiều cách làm sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Đồng thờituyên truyền, vận động nhân dân phát huy nội lực thông qua các phong trào hiếnđất xây dựng các công trình nông thôn mới, làm hàng rào tạo cảnh quan xanh - sạch- đẹp… Qua đó đã thực hiện đạt mục tiêu, nhiệm vụ XDNTM của huyện đề ra.

Với mục tiêu phấn đấu hoàn thành tiêu chí huyệnnông thôn mới, hướng tới mục tiêu phát triển nông thôn bền vững từ nay đến năm2020. Với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của người dân,huyện Ninh Giang sẽ tiếp tục huy động nguồn lực để xây dựng hoàn thiện, nângchất hệ thống cơ sở hạ tầng nông thôn, nhất là các công trình phục vụ sản xuấtvà đời sống dân sinh như đường giao thông, hệ thống thủy lợi, đảm bảo đồng bộliên xã, kết nối toàn huyện. Đồng thời nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệuquả; tổ chức thí điểm các mô hình có thế mạnh và mời gọi các doanh nghiệp đầutư, có chính sách khuyến khích phát triển các mối liên kết giữa nông dân vớicác doanh nghiệp, hợp tác xã và thị trường tiêu thụ sản phẩm. Đẩy mạnh công tácgiảm nghèo, tăng cường thu hút các doanh nghiệp nhằm tạo việc làm, thu nhập cholao động địa phương./.

T/h: Đài phát thanh huyện.


 
Các bài liên quan
Huyện Ninh Giang đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa chiêm xuân, chủ động đề phòng khả năng mưa úng và giông lốc trong thời điểm cuối vụ (28/05/2019)
Hiệu quả từ mô hình giống lúa Hồng Đức 9 ở vụ chiêm xuân 2019 (24/05/2019)
Huyện Ninh Giang tập trung phòng trừ sâu bệnh bảo vệ lúa chiêm xuân 2019 (06/05/2019)
Ủy ban nhân dân huyện họp khẩn về tình hình và biện pháp ngăn chặn sự lây lan của Dịch tả lợn châu Phi (20/03/2019)
Ủy ban nhân dân huyện Ninh Giang tổ chức họp khẩn triển khai công tác chủ động phòng, ngăn chặn dịch tả lợn Châu Phi (06/03/2019)
 
Quay lạiXem tiếp   
 
Truyền thanh

VĂN BẢN MỚI

BỘ PHẬN MỘT CỬA
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 
 
LƯỢT TRUY CẬP
 
 
 Hôm nay1288 
 Hôm qua1192
 Tuần này4867 
 Tất cả695009 
IP: 34.226.244.70