Chính trị
Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Nghi quyết đại hội Đảng bộ huyện Ninh Giang lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025
Ngày 30/11, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII và Nghi quyết đại hội Đảng bộ huyện Ninh Giang lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025. Hội nghị diễn ra trong thời gian 1 ngày. Đồng chí Phạm Văn Khảnh TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu khai mạc và trực tiếp quán triệt các nội dung Nghị quyết.
 

Dự hội nghị có đồng chí Bùi Xuân Hải - Phó bí thư thường trực Huyện ủy; Nguyễn Đình Tranh- Phó Bí thư, Chủ Tịch UBND huyện; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện; Trưởng, Phó các cơ quan, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện; Báo cáo viên cấp ủy huyện; Bí thư các chi Đảng bộ cơ quan trực thuộc Huyện ủy; cán bộ chủ chốt các xã, thị trấn.


Phát biểu khai mạc, Bí thư Huyện ủy Phạm Văn Khảnh nhấn mạnh những nội dung trọng tâm của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội đảng bộ huyện lần thứ XXV nêu rõ: Nghị quyết đã được biểu quyết thông qua dựa trên những giá trị cốt lõi của báo cáo chính trị. Vấn đề đặt ra hiện nay là khẩn trương đưa nhanh Nghị quyết vào cuộc sống đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, tư duy, hành động của cả hệ thống chính trị và nhân dân.

Bí thư Huyện ủy lưu ý điểm mới lần này là các đồng chí bí thư cấp ủy trực tiếp triển khai quán triệt Nghị quyết Đại hội nhằm tạo sự thống nhất cao, lan tỏa sâu rộng; góp phần làm thay đổi tư duy, nhận thức và tầm nhìn chiến lược của đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý; gắn với thực tiễn của từng địa phương. Bí thư Huyện ủy đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, tham mưu, đề xuất các giải pháp để cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, Đại hội Đảng bộ huyện hiệu quả, chất lượng. Với sự chuẩn bị công phu, nghiên cứu kỹ lưỡng, đồng chí Bí thư Huyện ủy đã phân tích, làm rõ những nội dung cốt lõi của từng Nghị quyết. Phân tích kỹ những thế mạnh về tiềm năng phát triển nông nghiệp, tiềm năng phát triển công nghiệp, dịch vụ; tiềm năng phát triển đô thị theo hướng hiện đại, tiềm năng về văn hóa, con người, tiềm năng về thu hút đầu tư... Huyện cũng có các thế mạnh khác biệt về vị trí địa lý, thế mạnh về giao thông, thế mạnh về nguồn nhân lực, những giá trị lịch sử, văn hóa như Đền Tranh, Đền thờ anh Hùng dân tộc Khúc Thừa Dụ, Chùa Trông, Múa rối nước Hồng Phong,... Bí thư Huyện uỷ cũng phân tích kỹ về các cơ hội phát triển và những khó khăn, thách thức phía trước đòi hỏi cần khơi dậy khát vọng phát triển, đổi mới sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh khối đại đoàn kết của Đảng bộ và nhân dân trong huyện. Với mục tiêu tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền, chất lượng hoạt động của MTTQ và các đoàn thể nhân dân, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Khai thác tối đa các tiềm năng, lợi thế của địa phương; huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực; phát triển toàn diện, bền vững kinh tế, văn hóa – xã hội; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; xây dựng củng cố quốc phòng, quân sự địa phương; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Xây dựng huyện Ninh Giang phát triển nhanh và bền vững. Phấn đấu đến năm 2030, cơ bản đạt các tiêu chí đô thị loại IV. Phương châm hành động là: Đoàn kết - Dân Chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển, trong nhiệm kỳ huyện xác định 18 chỉ tiêu chủ yếu; 3 khâu đột phá; 3 dự án trọng điểm; 7 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu. Tiếp tục triển khai thực hiện 4 đề án đã xây dựng trong nhiệm kỳ XXIV và xây dựng mới 5 đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ huyện lần thứ XXV. Tạo đột phá trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết bằng việc phát huy tính năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, địa phương, đơn vị trong tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết; đột phá về tư duy, xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển cho cả nhiệm kỳ và từng năm với quyết tâm chính trị cao.


Buổi chiều cùng ngày Hội nghị đã chia làm 5 tổ thảo luận lấy ý kiến đưa ra các giải pháp để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Ninh Giang lần thứ XXV một cách hiệu quả tại địa phương, cơ quan, đơn vị mình.

Sau hội nghị này, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo triển khai tổ chức học tập ngay tại các chi, đảng bộ cơ sở trong huyện, yêu cầu các đồng chí Bí thư cấp ủy trực tiếp truyền đạt quán triệt sâu sắc tới toàn thể đảng viên trong Đảng bộ, đồng thời tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân, góp phần quan trọng sớm đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống, phát huy sức mạnh của toàn Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn./.


 
Các bài liên quan
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương tiếp xúc sau kỳ họp tại Ninh Giang (19/11/2020)
Hội đồng nhân dân huyện Ninh Giang khóa XIX vừa tổ chức kỳ họp thứ 14 (kỳ họp đột xuất) (02/11/2020)
Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện Ninh Giang lần thứ 4, khóa XXV, nhiệm kỳ 2020-2025 (29/10/2020)
Các hoạt động hướng tới kỷ niệm 90 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10 (19/10/2020)
Phát huy truyền thống vẻ vang ngành Kiểm tra Đảng, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh (19/10/2020)
 
Quay lạiXem tiếp   
 
Truyền thanh

VĂN BẢN MỚI

BỘ PHẬN MỘT CỬA
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE