Chính trị
Làm tốt công tác thông tin tuyên truyền góp phần phát triển kinh tế xã hội
Ngày 21/6/1925, tờ báo thanh niên do chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập ra số đầu tiên, đánh dấu sự ra đời của báo chí cách mạng Việt Nam. Để ghi nhớ công ơn của chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập ra nền báo chí cách mạng Việt Nam, ban Bí Thư Trung Ương Đảng quyết định lấy ngày 21/6 là Ngày Báo Chí Việt Nam nhằm phát huy truyền thống tốt đẹp của báo chí cách mạng và nêu cao trách nhiệm của báo chí, của nhà báo trước xã hội.
 

Suốt trong những chặng đường cách mạng, báo chí Việt Nam và đội ngũ nhà báo đã có những cống hiến to lớn đối với sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta. Từ khi bắt đầu công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế, báo chí cách mạng Việt Nam càng phát huy mạnh mẽ vai trò là cơ quan ngôn luận của Đảng và tiếng nói của nhân dân. Chưa bao giờ đội ngũ những người làm báo Việt Nam lớn mạnh, các loại hình báo chí phát triển đa dạng, phong phú như ngày nay. Hệ thống phát thanh, truyền hình Việt Nam đang phát triển rất nhanh, mạnh theo hướng hiện đại hoá về kỹ thuật công nghệ, chuyên nghiệp hoá về sản xuất chương trình, đa dạng hoá về thể loại chương trình, góp phần rất quan trọng trong việc nâng cao chất lượng và hiệu quả thông tin đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu thông tin đa dạng của người dân trong nước và bạn bè quốc tế. Và cũng từ đó báo chí ngày càng có vai trò và ảnh hưởng tích cực mạnh mẽ trong xã hội. Các sự kiện lớn của đất nước trong những năm qua, diễn ra thành công tốt đẹp phần nào cũng nhờ vào những thông tin tuyên truyền sôi động, cởi mở của báo chí. Có thể thấy báo chí đã thực sự trở thành phương tiện hữu hiệu, tuyên truyền sâu rộng trong đông đảo nhân dân, doanh nghiệp, các tổ chức hiểu biết về vị thế, cơ hội thách thức, các hành động và giải pháp của Việt Nam để phát triển kinh tế- xã hội của đất nước và hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giới một cách hiệu quả nhất trong môi trường toàn cầu hoá. Qua báo chí hình ảnh Việt Nam trên con đường đổi mới, đã gây ấn tượng rất sâu sắc trong lòng bạn bè quốc tế.Những năm gần đây hoạt động báo chí trong cả nước không ngừng phát triển cả về loại hình, nội dung và hình thức, đội ngũ cán bộ, phóng viên, kỹ thuật viên có trình độ ngày càng tốt hơn, đáp ứng nhu cầu phổ biến thông tin cho người dân, góp phần đắc lực vào công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Từ đó các cơ quan, đơn vị làm nhiệm vụ truyền thông ngày càng được chú trọng và nỗ lực đảm bảo tính nhanh nhạy, chính xác của thông tin; mức hưởng thụ thông tin của người dân ngày càng được nâng cao, người dân ở vùng sâu, vùng xa, được thông tin kịp thời về các chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước có liên quan mật thiết đến đời sống của người dân. Các cơ quan báo chí đã tích cực tham gia định hướng tư tưởng và dư luận xã hội trong các tầng lớp nhân dân, mở các chuyên mục, chuyên trang, diễn đàn giới thiệu mô hình, điển hình tiên tiến, góp phần đắc lực phục vụ công tác quản lý nhà nước và công tác tuyên truyền giáo dục công dân.  Báo chí đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc tuyên truyền giáo dục về vai trò lãnh đạo của Đảng, về tính tất yếu và sự cần thiết phải có sự lãnh đạo của Đảng; tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Đó là vũ khí sắc bén để tuyên truyền về vai trò hạt nhân lãnh đạo của Đảng trong điều kiện đấu tranh kiên quyết với những âm mưu và thủ đoạn chia rẽ làm suy yếu, phủ nhận vai trò và sự lãnh đạo của Đảng. Tuyên truyền giáo dục nhân dân về tư tưởng Hồ Chí Minh, về lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, về kiên định mục tiêu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, làm cho dân giàu nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh; kiên quyết đấu tranh phòng ngừa các nguy cơ tụt hậu về kinh tế, nguy cơ diễn biến hoà bình, nguy cơ về các tiêu cực và và tệ nạn xã hội, báo chí góp phần tạo sự đồng thuận của xã hội về con đường cách mạng mà chúng ta đã lựa chọn.

Báo chí có trách nhiệm tham gia tuyên truyền về củng cố nền quốc phòng toàn dân và xây dựng nền an ninh nhân dân. Trong công tác bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và đấu tranh chống lại các hoạt động phá hoại nội bộ, với sự đa dạng về hình thức tuyên truyền, các cơ quan báo chí góp phần vạch trần nhiều thủ đoạn, âm mưu, ý đồ cản trở sự phát triển của đất nước; đồng thời tạo sự đồng tình, ủng hộ của đông đảo dư luận trong và ngoài nước đối với các hoạt động đấu tranh trấn áp tội phạm của các cơ quan chức năng. Các cơ quan báo chí đã chủ động phối hợp với các cơ quan an ninh trong những vụ việc phức tạp, nhạy cảm; tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ cơ quan an ninh trong việc thông tin tuyên truyền phục vụ công tác bảo vệ an ninh quốc phòng. Về phần mình các cơ quan chức năng cũng đã tích cực phối hợp cung cấp thông tin, tư liệu và hỗ trợ các cơ quan báo chí trong việc tuyên truyền tấn công các đối tượng, các tổ chức phản động lợi dụng dân chủ, nhân quyền, tôn giáo, dân tộc… chống phá Nhà nước, gây mất ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Có thể nói đó là những đóng góp có ý nghĩa to lớn của báo chí đối với công tác bảo vệ an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội của đất nước.

Cùng với sự trưởng thành lớn mạnh của Báo chí cách mạng Việt Nam, trong những năm qua Đài Phát thanh huyện, Đài truyền thanh các xã, thị trấn đã không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng các chương trình phát thanh, truyền thanh đáp ứng yêu cầu công tác thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của các cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ, lực lượng Biên tập viên, phóng viên, kỹ thuật viên, phát thanh viên Đài Phát thanh huyện, cũng như Đài truyền thanh cơ sở đã khắc phục khó khăn chủ động bám sát địa bàn, lĩnh vực được phân công phụ trách tích cực khai thác, thu thập cập nhật thông tin, viết, xây dựng và sản xuất các chương trình Phát thanh - truyền thanh 2 cấp, đồng thời tích cực tham gia cộng tác với các cơ quan báo chí như: Báo Hải Dương, Đài Phát thanh – Truyền hình Hải Dương, các tạp chí, tạp san, Cổng thông tin điện tử của huyện vv.


Năm nay, đại dịch COVID- 19 diễn biến phức tạp, khó lường và có nguy cơ lây lan trong cộng đồng, lực lượng trong bộ phận những người làm chương trình của Đài Phát thanh huyện khá mỏng, chỉ có 7 CBVC, chủ yếu là nữ, xong dưới sự chỉ đạo, điều hành của huyện ủy, UBND, huyện, đội ngũ biên tập viên, phóng viên, kỹ thuật viên, phát thanh viên của Đài huyện đã cập nhật thông tin, tăng cường sản xuất chương trình, phát sóng kịp thời góp phần giúp nhân dân yên tâm, tin tưởng vào Đảng và nhà nước, không hoang mang bởi dịch bệnh.

Trong thời đại bùng nổ Công nghệ thông tin, để có được những chương trình phát sóng chất lượng, hiệu quả đến với người nghe. Đài Phát thanh huyện luôn quan tâm nâng cấp, đổi mới thiết bị sản xuất, phát sóng. Tranh thủ sự quan tâm đầu tư của Sở thông tin và truyền thông, Huyện ủy, UBND huyện mua mới một số máy quay, thẻ định dạng HD, bộ dựng truyền hình phi tuyến…Chuyển đổi công nghệ phát thanh, truyền hình và tiếp nhận một số thiết bị như: Bộ trộn, bộ dựng phát thanh, máy phát sóng EM vv. Có thể thấy những trang thiết bị được đầu tư nâng cấp, cùng với sự say mê nghề nghiệp của cán bộ viên chức là tiền đề để tập thể cơ quan Đài Phát thanh huyện hoàn thành trọng trách của mình.

Với tư cách là công cụ quan trọng, là tiếng nói của Đảng, chính quyền địa phương, Nhân kỷ niệm 95 năm ngày Báo chí Cách Việt Nam, Đài Phát thanh huyện Ninh Giang xin chân thành cảm ơn trước sự quan tâm, tạo mọi điều kiện của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; sự phối kết hợp giữa các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện, các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương đã đồng hành để tập thể Đài Phát thanh huyện hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Trong quá trình đi lên và phát triển của mình, Đài Phát thanh huyện sẽ phát huy tối đa những thành tích đã đạt được, đổi mới tác phong làm việc, không ngừng rèn luyện nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng, tích cực trau dồi đạo đức báo chí, xứng đáng với truyền thống vẻ vang của báo chí cách mạng Việt Nam, xứng đáng với niềm tin của Đảng và nhân dân./.

T/h: Đài phát thanh huyện.


 
Các bài liên quan
Huyện ủy Ninh Giang tổ chức Hội nghị tổng kết công tác chỉ đạo, tổ chức Đại hội chi, đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 trên địa bàn huyện (04/06/2020)
Đảng bộ xã Tân Quang tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020-2025 (01/06/2020)
Đảng bộ xã Đông Xuyên tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025 (01/06/2020)
Đảng bộ xã Đồng Tâm tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025 (26/05/2020)
Lễ dâng hương, dâng hoa kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020) (19/05/2020)
 
Quay lạiXem tiếp   
 
Truyền thanh
BỘ PHẬN MỘT CỬA
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE