Chính trị
Đảng bộ xã Đồng Tâm tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025
Sau thời gian chuẩn bị tích cực, nghiêm túc, trong 1,5 ngày 24 - 25/5, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Đồng Tâm lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã thành công tốt đẹp với sự tham dự của 194 đại biểu chính thức. Đồng chí Phạm Văn Khảnh – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã về dự chỉ đạo Đại hội.
 

Trước khi diễn ra Đại hội, Đảng bộ xã Đồng Tâm đã chủ động làm tốt công tác chuẩn bị từ cơ sở vật chất, trang trí, khánh tiết, tuyên truyền đến khâu nhân sự, văn kiện đại hội. Bí thư Đảng ủy xã khóa XXVI Trịnh Xuân Lợi cho biết: Đảng bộ xã đã làm tốt các khâu chuẩn bị, trong đó, chú trọng tuyên truyền bằng nhiều hình thức để các tổ chức cơ sở đảng, đảng viên nhận thức đầy đủ, sâu sắc ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của đại hội. Đặc biệt, báo cáo chính trị được Đảng bộ xã xây dựng ngắn gọn, cụ thể xúc tích nhưng vẫn thể hiện rõ những ưu, khuyết điểm, nguyên nhân chủ quan và rút ra bài học kinh nghiệm.


Sáng 25/5, đại hội chính thức khai mạc. Từ sáng sớm, các đại biểu có mặt đầy đủ đo thân nhiệt, sát khuẩn tay để phòng, chống dịch Covid – 19. Đại biểu Nguyễn Tất Trọng - Chi bộ 3 cho biết: Với niềm vinh dự và phấn khởi trước sự kiện trọng đại của địa phương, tôi chủ động đến từ sớm, thực hiện đầy đủ các bước kiểm tra y tế. Các đại biểu khác cũng đều có ý thức tự giác chấp hành kiểm tra y tế trước khi vào khu vực tổ chức đại hội, nhằm đảm bảo sức khỏe cho bản thân và mọi người. Vui mừng, phấn khởi là tâm trạng chung của các đảng viên về dự đại hội. Ai cũng thể hiện niềm vui và niềm tin trước những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã đạt được nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời cũng ý thức được trách nhiệm của mình tập trung trí tuệ để đóng góp vào văn kiện đại hội cũng như sáng suốt bầu ra BCH Đảng bộ xã khóa mới gồm những đồng chí có năng lực, trình độ, phẩm chất, đạo đức cách mạng để lãnh đạo nhân dân giành nhiều thắng lợi hơn nữa trong nhiệm kỳ tiếp theo”.


Trong Báo cáo chính trị trình trước Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Đồng Tâm nêu rõ: Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ xã Đồng Tâm đã từng bước chủ động, sáng tạo, đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy vai trò của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXVI đề ra và đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Năm 2016 xã đã về đích nông thôn mới (trước 4 năm so với Nghị quyết Đại hội). Kinh tế tiếp tục phát triển, sản xuất nông nghiệp chuyển dịch tích cực theo hướng hàng hoá: Tổng giá trị sản xuất trong 5 năm 2015-2020 đạt trên 1.122 tỷ đồng, tăng 1,55 lần so với giai đoạn 2010-2015, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 19,9%/năm; trong đó giá trị sản xuất nông nghiệp tăng bình quân 9,4%/năm; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tăng 26,7%/năm; xây dựng tăng bình quân 29%/năm. Thu nhập bình quân đầu người năm 2019 đạt sấp sỉ 40 triệu đồng, tăng hơn 1,3 lần so với mục tiêu Đại hội. Trong 5 năm đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Đồng Tâm đã huy động mọi nguồn lực hoàn thành 15 công trình xây dựng cơ bản với tổng kinh phí lên tới hàng chục tỷ đồng. Văn hoá xã hội có nhiều khởi sắc, đạt được nhiều kết quả quan trọng: cả 3 trường học đều đạt và giữ vững trường đạt chuẩn quốc gia mức độ I và mức độ II, tỷ lệ kiên cố hóa trường, lớp đạt 100%; Các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, dân số - KHHGĐ được triển khai thực hiện có hiệu quả; xã không có dịch bệnh xảy ra, tỷ lệ người dân tham gia các hình thức bảo hiểm y tế đạt 95%, tham gia BHXH đạt 38,6%; tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên ở mức 0,56%. Các công trình di tích lịch sử được bảo tồn, các lễ hội văn hóa truyền thống tiếp tục được phát huy. Cả 3/3 làng đều giữ vững danh hiệu Làng văn hóa, hàng năm có 86% trở lên số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao có bước phát triển rộng khắp. An sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo đến năm 2019 giảm còn 2,51%. Quốc phòng - an ninh được giữ vững, công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn ổn định.


Hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, chất lượng, hiệu quả được nâng lên. Công tác xây dựng Đảng được tăng cường. Việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII và đưa việc học tập, làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào nền nếp, trở thành phong trào học tập và rèn luyện trong toàn Đảng bộ và xã hội, có sức lan tỏa mạnh mẽ. Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội có nhiều đổi mới với nhiều phong trào thi đua sôi nổi thiết thực.

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong nhiệm kì 2020-2025, Đảng bộ xã Đồng Tâm đề ra mục tiêu, nhiệm vụ là: Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, không ngừng đổi mới, sáng tạo, phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của địa phương, thúc đẩy phát triển kinh tế nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; phấn đấu đến năm 2021 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; đến năm 2025 đạt chuẩn NTM kiểu mẫu và cơ bản đạt các tiêu chí đô thị loại V, đến năm 2030 xây dựng xã thành thị trấn.  Theo đó xã đề ra 20 chỉ tiêu chủ yếu trên các lĩnh vực. Tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, những khó khăn tồn tại, những kiến nghị, đề xuất và phương hướng trong nhiệm kỳ tới.


Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Phạm Văn Khảnh – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân xã Đồng Tâm đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời chỉ rõ những mặt còn tồn tại, hạn chế và phương hướng cần khắc phục trong nhiệm kỳ tới. Đồng chí cũng nhấn mạnh: Đồng Tâm là xã nằm giáp Quốc lộ 37, cửa ngõ của thị trấn Ninh Giang, có di tích lịch sử quốc gia Đền Tranh, trong nhiệm kỳ tới địa phương cần tiếp tục phát huy lợi thế đẩy mạnh phát triển kinh doanh, dịch vụ thương mại, du lịch tâm linh. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 về nông nghiệp – nông dân – nông thôn, xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp, phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa; chú trọng phát triển các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp với các loại hình phù hợp với thực tế địa phương, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các biện pháp giảm nghèo, giải quyết hiệu quả vấn đề lao động và việc làm, thực hiện tốt các chính sách xã hội; Tiếp tục củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh; Chú trọng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ…

Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu 10 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025; khuyết 1 đồng chí do Ban Thường vụ Huyện ủy ấn định luân chuyển cán bộ huyện về làm Bí thư BCH Đảng bộ. Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Ninh Giang lần thứ XXV gồm 7 đồng chí, 1 đại biểu dự khuyết. 

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Đồng Tâm lần thứ XXVII đã thành công tốt đẹp, hoàn thành mục đích, yêu cầu đề ra; Đồng thời, tạo dựng được khí thế thi đua sôi nổi chào mừng đại hội, giúp nhân dân thêm tin tưởng vào sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền. Kinh nghiệm tổ chức thành công đại hội đại biểu Đảng bộ xã Đồng Tâm cho thấy, bên cạnh việc tập trung xây dựng các văn kiện đại hội, Đảng ủy xã đặc biệt chú trọng công tác chuẩn bị nhân sự trên cơ sở quy hoạch, đảm bảo các quy định về tiêu chuẩn, cơ cấu theo hướng dẫn. Cùng với đó, Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy đã đánh giá đúng kết quả lãnh đạo trong nhiệm kỳ, đưa ra được nguyên nhân chủ quan và bài học kinh nghiệm. Nhờ sự chuẩn bị kỹ nên công tác bầu cử tại đại hội được thực hiện nghiêm túc, dân chủ, theo đúng trình tự. Đặc biệt, công tác tuyên truyền trước và trong đại hội được thực hiện tốt, tạo không khí phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân địa phương./.

T/h: Đài phát thanh huyện.


 
Các bài liên quan
Lễ dâng hương, dâng hoa kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020) (19/05/2020)
Đảng bộ xã Tân Hương tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2025 (19/05/2020)
Tư tưởng Hồ Chí Minh mãi mãi soi đường chúng ta đi (19/05/2020)
Lễ dâng hương kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (15/05/2020)
Đại hội đại biểu Đảng bộ thị trấn Ninh Giang lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025 (15/05/2020)
 
Quay lạiXem tiếp   
 
Truyền thanh

VĂN BẢN MỚI

BỘ PHẬN MỘT CỬA
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE