Chính trị
Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp
Ban Tuyên giáo Huyện ủy vừa có hướng dẫn số 54 về việc tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
 

Mục đích giúp các địa phương, đơn vị tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tạo không khí vui tươi, phấn khởi qua đó, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng thời thiết thực kỷ niệm các ngày lễ lớn diễn ra trong năm 2020.

Theo Ban Tuyên giáo Huyện ủy, nội dung các chương trình, hoạt động văn hóa, văn nghệ cần thể hiện những giá trị đặc trưng văn hóa của đất nước, của địa phương; ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu và thể hiện ý chí bảo vệ chủ quyền biển đảo, biên giới của Tổ quốc.

Cụ thể, Đợt 1, từ tháng 1/2020 đến thời điểm hoàn thành Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở (trước ngày 30/6/2020), các địa phương, đơn vị, xây dựng kế hoạch, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ phục vụ, chào mừng Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở như: chuẩn bị các điểm, khu vui chơi, giải trí, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật phục vụ nhân dân. Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ theo hình thức xã hội hóa có định hướng; tăng cường công tác quản lý và xây dựng môi trường văn hóa tại các khu dân cư, làng, tổ dân phố,…

Đợt 2, từ sau Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các địa phương, đơn vị đẩy mạnh tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng Đại hội Đảng bộ cấp huyện lần thứ XXV, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, gắn với các hoạt động kỷ niệm như: 75 năm ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2020); Ngày Quốc Khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2020),…

Đợt 3, từ sau Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đến Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ trước và trong thời gian diễn ra Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bảo đảm đúng định hướng chính trị, đa dạng về hình thức thể hiện. Nội dung chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, ca ngợi những thành tựu nổi bật của đất nước sau 35 năm thực hiện đường lối đổi mới, thành tựu 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng,…

Đợt 4, ngay sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng thành công Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Nội dung khẳng định tầm vóc, ý nghĩa to lớn của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng và những quan điểm, chủ trương, định hướng của Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tạo sự thống nhất về tư tưởng, hành động trong Đảng, hệ thống chính trị, sự đồng thuận trong xã hội. Qua đó, góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin của nhân dân đối với Đảng, quyết tâm thực hiện, thiết thực đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vào cuộc sống./.

T/h: Đài phát thanh huyện.
 
Các bài liên quan
Huyện Ninh Giang tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện mở rộng (02/03/2020)
Huyện Ninh Giang tích cực chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 (28/02/2020)
Huyện Ninh Giang hoàn thành việc điều động CA chính quy về các xã, thị trấn (28/02/2020)
Hội nghị triển khai kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2020 (28/02/2020)
Huyện Ninh Giang tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2020 trong không khí trang trọng, tiết kiệm và đảm bảo nguyên tắc phòng dịch (13/02/2020)
 
Quay lạiXem tiếp   
 
Truyền thanh

VĂN BẢN MỚI

BỘ PHẬN MỘT CỬA
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE