Chính trị
Huyện Ninh Giang tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện mở rộng
Sáng 29/2,tại Hội trường trung tâm huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy Ninh Giang đã tổ chức Hội nghị BCH Đảng bộ huyện khóa XXIV (mở rộng). Dự hội nghị có đ/c Đặng Việt Cường – UV BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, Văn phòng tỉnh ủy. Ở huyện có đ/c Phạm Văn Khảnh – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Đ/c Nguyễn Tiến Tầng- Phó Bí thư HU, Chủ tịch UBND huyện; các đ/c Thường trực Huyện ủy; Ủy viên BTV Huyện ủy; Ủy viên BCH Đảng bộ huyện; Ủy viên UBKT Huyện ủy; Thủ trưởng các cơ quan, phòng ban, ngành, đoàn thể huyện; Bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy; Bí thư các Phó bí thư đảng ủy, chủ tịch HĐND, chủ tịch UBND các xã, thị trấn.
 Tại hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy đã thông qua dự thảo Kế hoạch Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV; thông qua Tờ trình về cơ cấu, số lượng, phương án phân bổ đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện; Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.Trên cơ sở dự thảo Báo cáo chính trị, Kế hoạch Đại hội Đảng bộ huyện Ninh Giang lần thứ XXV, với tinh thần trách nhiệm, Ban Thường vụ huyện ủy yêu cầu các ý kiến đóng góp xây dựng tập trung, thẳng thắn, đi sâu về các nội dung của Dự thảo báo cáo chính trị, trong đó tập trung vào chủ đề Đại hội; đánh giá làm rõ hơn những kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Huyện nhiệm kỳ 2015-2020, phân tích sâu những tồn tại, yếu kém, nguyên nhân, dự báo những thuận lợi, khó khăn, từ đó lựa chọn những chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá, nhiệm vụ và giải pháp trong dự thảo Văn kiện, đảm bảo đánh giá trúng, đúng và sát tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng và các mặt công tác xây dựng Đảng; phân tích từng nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung và gửi về văn phòng Huyện ủy trước ngày 10/3/2020. Công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội cần đảm bảo đúng sự chỉ đạo, định hướng chính trị, tư tưởng của cấp ủy Đảng, thông qua đó cổ vũ động viên toàn đảng, toàn dân, toàn quân phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng; góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin của nhân dân đối với Đảng.


Cũng tại hội nghị BCH Đảng bộ huyện đã tổ chức gặp mặt, chia tay đồng chí Nguyễn Xuân Thuấn – Nguyên Bí thư Huyện ủy về hưu hưởng chế động BHXH kể từ ngày 1/3/2020.     T/h: Đài phát thanh huyện.       


 
Các bài liên quan
Huyện Ninh Giang tích cực chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 (28/02/2020)
Huyện Ninh Giang hoàn thành việc điều động CA chính quy về các xã, thị trấn (28/02/2020)
Hội nghị triển khai kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2020 (28/02/2020)
Huyện Ninh Giang tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2020 trong không khí trang trọng, tiết kiệm và đảm bảo nguyên tắc phòng dịch (13/02/2020)
Huyện ủy Ninh Giang tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (20/01/2020)
 
Quay lạiXem tiếp   
 
Truyền thanh

VĂN BẢN MỚI

BỘ PHẬN MỘT CỬA
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE