Chính trị
Quốc Khánh 2/9 góp phần cổ vũ chúng ta tiếp tục đẩy mạnh phong trào xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh
Ngày 2-9-1945, trên lễ đài lớn tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, trước cuộc mít- tinh của đông đảo nhân dân, bao gồm hàng trăm ngàn đồng bào Hà Nội và cả nước đổ về tụ hội, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời, đã trang trọng đọc bản Tuyên ngôn Độc lập bất hủ, tuyên bố với quốc dân đồng bào cả nước và toàn thể nhân loại trên thế giới, bắt đầu từ nay nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà đã ra đời. Tuyên ngôn nhấn mạnh: Tất cả các dân tộc trên thế giới đều có quyền bình đẳng; dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc. Tất cả các quyền đó đều là những quyền thiêng liêng, bất khả xâm phạm của mỗi dân tộc trên thế giới. Tuyên ngôn khẳng định: Cũng như tất cả các dân tộc trên thế giới, nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thực đã trở thành một nước tự do và độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do và độc lập ấy.
 Tuyên ngôn Độc lập bất hủ 2-9-1945 đã mở ra một kỷ nguyên mới, lần đầu tiên người dân Việt Nam có quyền ngẩng cao đầu, tự hào mình đã trở thành công dân của một nước tự do và độc lập. Cũng với Tuyên ngôn 2-9, nhiều dân tộc bị áp bức trên thế giới đã nhìn thấy con đường mà dân tộc mình có thể lựa chọn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Và cũng bắt đầu từ Tuyên ngôn 2-9, người dân Việt Nam bắt đầu một cuộc sống mới. Phấn khởi và tự hào, tất cả mọi công dân Việt Nam bắt tay vào sự nghiệp đấu tranh đầy gian khổ, hy sinh, không tiếc của cải và cả xương máu của mình, vừa kháng chiến vừa kiến quốc.

Kỷ niệm 74 năm Quốc khánh 2-9, mỗi người Việt Nam dù đang bất kỳ nơi đâu, ngay trong lũng đất mẹ hoặc ở xa Tổ quốc, cũng không khỏi xúc động bồi hồi, khi nhớ lại khí thế đầy hào hùng, sôi sục và náo nức của những ngày đầu cách mạng, đặc biệt là ngày Quốc khánh 2-9-1945 lịch sử, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh cất lên giọng nói ấm áp của Người, đọc Tuyên ngôn khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. 74 năm qua, thực hiện Lời thề Độc lập, trên vị thế của người làm chủ, Đảng ta, nhân dân ta đã tạo nên sức mạnh tổng hợp to lớn để làm nên những kỳ tích huyền thoại về một dân tộc kiên cường, dũng cảm, vùng nên từ đói nghèo, lạc hậu đánh bại hai thế lực đế quốc hùng mạnh nhất thời đại. Chiến dịch HCM lịch sử mùa xuân năm 1975 là trận đánh quyết định nhất trong cuộc kháng chiến 30 năm trường kỳ gian khổ và ác liệt, đánh dấu bước ngoặt cơ bản, quyết định con đường cách mạng mà Đảng và Chủ tịch HCM đã vạch ra. Cùng với cả nước, Đảng bộ và nhân dân huyện nhà đã không ngừng được củng cố về tổ chức, lớn mạnh về lực lượng, huy động sức dân vượt qua mọi khó khăn gian khổ, hy sinh, tiến hành các cuộc kháng chiến thắng lợi để giữ vững nền độc lập và thống nhất của dân tộc, xây dựng và bảo vệ chủ quyền cách mạng, chế độ xã hội chủ nghĩa. Thời kỳ đổi mới, trong hội nhập và phát triển, các cấp uỷ đảng, chính quyền từ huyện đến các xã, thị trấn đã thực hiện nhiều biện pháp củng cố, xây dựng chính quyền vững mạnh, lãnh đạo nhân dân giành nhiều thành tựu to lớn trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng. Đến nay toàn huyện đã có 18/27 xã đạt chuẩn xã Nông thôn mới; hoàn thành việc sáp nhập 18 thôn, khu dân cư và đang tiến hành thực hiện sáp nhập 14 đơn vị hành chính cấp xã, gắn với tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị, nâng cao chất lượng hoạt động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của các địa phương và của huyện. Phát huy cao độ quyền làm chủ của nhân dân, chăm lo cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, công chức bộ máy Nhà nước trong huyện từng bước được chuẩn hoá, tận tuỵ với công việc, tôn trọng nhân dân, gắn bó với nhân dân.

Tuy nhiên trước yêu cầu đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế, hiệu quả hoạt động chính quyền ở một số địa phương chưa có sự chuyển biến rõ nét. Công tác điều hành của UBND một số nơi còn hạn chế; việc quản lý Nhà nước ở một số lĩnh vực còn bị buông lỏng; tổ chức bộ máy của một số cơ quan, đơn vị còn chưa tinh gọn; cải cách thủ tục hành chính chuyển biến chưa mạnh, chất lượng giải quyết công việc chưa cao.

Để phát huy vai trò quản lý điều hành của chính quyền, thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, từng bước xây dựng nền hành chính trong sạch, dân chủ, hoạt động có hiệu quả. Các cấp uỷ Đảng, Chính quyền và nhân dân huyện nhà tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình Nghị quyết Đại hội đảng các cấp về xây dựng hệ thống chính trị giai đoạn 2015-2020, bảo đảm thực quyền của HĐND, nâng cao hiệu lực của UBND trong quản lý hành chính Nhà nước ở địa phương; nâng cao vai trò hoạt động của MTTQ và các đoàn thể; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, các cấp chính quyền phải xác định rõ mục tiêu tổ chức, hoạt động theo phương châm Chủ tịch HCM đã căn dặn: "Việc gì có lợi cho dân thì phải cố gắng làm, việc gì có hại cho dân thì phải hết sức tránh"; xây dựng đội ngũ công chức, viên chức có trình độ năng lực, niêm khiết, tận tuỵ trong thi hành công vụ, tôn trọng nhân dân; bài trừ tệ quan liêu tham nhũng, lãng phí trong bộ máy công quyền; xử lý nghiệm minh các tổ chức, cán bộ tham nhũng, sách nhiễu, vi phạm quyền làm chủ của nhân dân. Tiếp tục mở rộng và nâng cao chất lượng cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế "một cửa". Đẩy mạnh phân cấp quản lý giữa các cấp chính quyền; thực hiện tốt chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế, tài chính ở các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp, theo quy định của Chính phủ. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm các nội dung của cuộc vận động, đưa “Tư tưởng và tấm gương đạo đức HCM về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân” gắn với thực hiện di chúc của Bác Hồ nhằm nâng cao nhận thức và tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong hành động của mỗi cán bộ đảng viên, công chức và các tầng lớp nhân dân, góp phần đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và các tệ nạn xã hội, giữ vững ổn định chính trị, tạo động lực thúc đẩy kinh tế- xã hội ở mỗi địa phương.

Phát huy cao độ tinh thần ngày độc lập 2-9, các cấp uỷ đảng, chính quyền từ huyện đến các xã, thị trấn cần tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng cơ quan chính quyền trong sạch vững mạnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị Quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 24, đưa huyện nhà vững bước trên con đường CNH-HĐH./.

T/h: Đài phát thanh huyện.
 
Các bài liên quan
Ủy ban nhân dân huyện Ninh Giang tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 8 năm 2019. (27/08/2019)
Xã Quyết Thắng tổ chức Lễ đón Bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (27/08/2019)
Hội đồng nhân dân huyện Ninh Giang tổ chức thành công Kỳ họp thứ 9, HĐND huyện khóa XIX (13/08/2019)
Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân huyện Ninh Giang thấm nhuần và phát huy truyền thống, đạo lý đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn; tiếp tục quan tâm chăm lo gia đình chính sách, người có công với Cách Mạng (29/07/2019)
Huyện Ninh Giang tổ chức Lễ truy tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà Mẹ Việt Nam Anh Hùng và trao tặng Huân chương Độc lập cho các gia đình có công với Cách Mạng. (18/07/2019)
 
Quay lạiXem tiếp   
 
Truyền thanh

VĂN BẢN MỚI

BỘ PHẬN MỘT CỬA
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 
 
LƯỢT TRUY CẬP
 
 
 Hôm nay1507 
 Hôm qua1307
 Tuần này7934 
 Tất cả698076 
IP: 3.234.245.121