Tin tức - Sự kiện
Thông báo số 237 Ủy ban nhân dân huyện Ninh Giang thông báo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp UBND huyện ngày 6/4/2020
Thông báo số 237 của Ủy ban nhân dân huyện Ninh Giang thông báo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp UBND huyện ngày 6/4/2020
 
1

2

                                                                                                          T/H Văn phòng HĐND&UBND huyện
 
Các bài liên quan
Ủy ban nhân dân huyện Ninh Giang thông báo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện ngày 04 tháng 4 năm 2020 (04/04/2020)
Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Trưởng Ban chỉ đạo tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID 19 (04/04/2020)
Thông báo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ninh Giang về tăng cường hoạt động tại các chốt kiểm soát; kiểm tra lưu động và xử phạt vi phạm hành chính đối với vi phạm trong phòng chống dịch Covid 19 (03/04/2020)
Hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính trong phòng, chống dịch Covid 19 (03/04/2020)
Tăng cường công tác phòng ngừa, ngăn chặn việc lợi dụng dịch bệnh để hoạt động mê tín dị đoan, trục lợi, vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tôn giáo. (03/04/2020)
 
Quay lạiXem tiếp   
 
Truyền thanh

VĂN BẢN MỚI

BỘ PHẬN MỘT CỬA
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE