Văn bản chỉ đạo
Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 132/NQ-CP ngày 24/10/2018 của Chính phủ..
Ngày 29 tháng 3 năm 2019 Uỷ ban nhân dân huyện Ninh Giang ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 132/NQ-CP ngày 24/10/2018 của Chính Phủ và Kế hoạch 103a-KH/TU ngày 26/7/2018 của Tỉnh uỷ Hải Dương về thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương đảng khoá XII...
 
Ngày 29 tháng 3 năm 2019 Uỷ ban nhân dân huyện Ninh Giang ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 132/NQ-CP ngày 24/10/2018 của Chính Phủ và Kế hoạch 103a-KH/TU ngày 26/7/2018 của Tỉnh uỷ Hải Dương về thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương đảng khoá XII...
Văn bản đính kèm:
KH thuc hien NQ 132.pdf
 
Các bài liên quan
Quyết định Ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 132 của Chính Phủ (04/05/2019)
Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan hành chính nhà nước huyện Ninh Giang năm 2018 (10/07/2018)
Ban hành bộ Chỉ số đánh giá CCHC trên địa bàn tỉnh Hải Dương (30/10/2017)
Báo cáo kết quả thực hiện công tác CCHC quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2017 (30/10/2017)
Báo cáo kết quả thực hiện công tác CCHC quý III, nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2017 (30/10/2017)
 
Quay lạiXem tiếp   
 
Truyền thanh

VĂN BẢN MỚI

BỘ PHẬN MỘT CỬA
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 
 
LƯỢT TRUY CẬP
 
 
 Hôm nay784 
 Hôm qua989
 Tuần này1773 
 Tất cả701188 
IP: 35.175.113.29