Cơ cấu tổ chức
CƠ CẤU TỔ CHỨC UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN NINH GIANG
LÃNH ĐẠO UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Chủ tịch UBND: Nguyễn Tiến Tầng - 03203.767.366

Phó Chủ tịch UBND huyện: Hà Văn Nghị

Phó Chủ tịch UBND huyện: Nguyễn Thái Thuận
 


CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN

 1. Văn phòng HĐND và UBND:

Chánh Văn phòng                  Đào Duy Trượng                             0320.3767354

Phó Chánh Văn phòng           1. Nguyễn Văn Hướng         0320.3763883

                                             2. Bùi Thị Thúy Nhung        0320.3763360

 

 1. Phòng Nội vụ:

Trưởng phòng                         Phạm Văn Dự                                 0320.3763538

Phó Trưởng phòng                 Nguyễn Tuấn Hải                    

                                              

 1. Phòng Tư pháp:

Trưởng phòng                        Bùi Văn Khoan                               0320.3767356

Phó Trưởng phòng                 Nguyễn Thị Thùy Linh                          

 1. Thanh tra huyện:

Chánh thanh tra                     Đào Công Ý                                    0320.3767362

Phó Chánh thanh tra              1. Đỗ Đức Ninh  

                                             2. Trần Xuân Thuận
                                       

 1. Phòng Tài Chính – Kế hoạch:

Phó trưởng phòng                  Nguyễn Khắc Lễ                            0320.3767367

Phó Trưởng phòng                 1. Nguyễn Công Huy        
                                   
                                             2. Hà Thị Mai
                                    
                                             3. Nguyễn Đình Biểu
 
 

 1. Phòng Tài nguyên và Môi trường:

Trưởng phòng                        Hà Minh Quang                             0320.3767361

Phó Trưởng phòng                 1. Nguyễn Đình Khoa       

                                             2. Hà Duy Thời          

 1. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội:

Trưởng phòng                        Trần Quang Cao                            0320.3767062

Phó Trưởng phòng                 1. Hà Trọng Nguyện      

                                             2. Phạm Duy Hoạch
      

 1. Phòng Văn Hoá và Thông tin:

Trưởng phòng                        Nguyễn Thành Vạn                       0320.3767364

Phó Trưởng phòng                 Vũ Văn Hưng
      

 1. Phòng Giáo dục và Đào tạo:

Trưởng phòng                        Nguyễn Hồng Thanh                    0320.3767111

Phó Trưởng phòng                 1. Lâm Tiến Đắc           

                                             2. Lê Tiến Đạt

                                             3. Nguyễn Thị Thắm

 1. Phòng Y tế:

Trưởng phòng                        Nguyễn Văn Lăng                        0320.3764022

 1. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

Trưởng phòng                         Bùi Minh Chương                       0320.3767353

Phó Trưởng phòng                 1. Nguyễn Đình Tùng      

                                             2. Hà Thị Lan Anh

 1. Phòng Kinh tế và Hạ tầng:

Trưởng phòng                        Vũ Doãn Nhã                  

Phó Trưởng phòng                 1. Phạm Ngọc Lập      

                                             2. Nguyễn Thị Hoài Thu  

                                             
-----------------------------------------------------­--

 CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP VÀ TỔ CHỨC XÃ HỘI

TRỰC THUỘC UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN

 1. Đài phát thanh:

Trưởng Đài                             Nguyễn Thanh Huy                       0320.3747400

Phó Trưởng Đài                      1. Hà Thị Hiền
                                       
                                              2. Ngô Xuân Hải          

                                   

 1. Trung tâm Văn hoá  - Thể thao:

Giám đốc                                Trần Trọng Thu                            0320.3744118

Phó Giám đốc                        1. Nguyễn Quang Đoài            

                                             2. Phí Đăng An                      
                     

 1. Trạm Khuyến nông:

Trạm trưởng                            Nguyễn Văn Thường
           

 1. Hạt Giao thông:

Hạt trưởng                              Bùi Văn Doanh
           

 1. Hội chữ thập đỏ:

 Chủ tịch                                Trần Văn Tiệp

            

 
 
Quay lại   
 
Truyền thanh

VĂN BẢN MỚI

BỘ PHẬN MỘT CỬA
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 
 
LƯỢT TRUY CẬP
 
 
 Hôm nay219 
 Hôm qua957
 Tuần này7645 
 Tất cả754039 
IP: 3.235.29.190