GIÁO DỤC-Y TẾ
NINH GIANG TRIỂN KHAI THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ AN TOÀN THỰC PHẨM NĂM 2022
14/04/2022 09:49:10

Với chủ đề: “Tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng nông sản thực phẩm trong tình hình mới”; Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm nay được huyện Ninh Giang triển khai từ ngày 15/4 đến 15/5.
Theo đó, BCĐ an toàn thực phẩm các cấp trong huyện tăng cường công tác thông tin, truyền thông chính xác, kịp thời, toàn diện, có trách nhiệm và trung thực các vấn đề liên quan đến ATTP; tăng cường truyền thông quảng bá sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đảm bảo chất lượng, an toàn. Đề cao vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong việc thực thi pháp luật về ATTP. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát ATTP tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, quảng cáo thực phẩm trên địa bàn. Nêu cao vai trò của chính quyền các cấp, các cơ quan quản lý, tổ chức xã hội và sự giảm sát của người tiêu dùng đối với việc tuân thủ pháp luật về ATTP đối với các cá nhân, cơ sở sản xuất, kinh doanh và quảng cáo thực phẩm. Tăng cường xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về ATTP và giảm thiểu ngộ độc do tiêu dùng thực phẩm không an toàn….
(tải về1;tải về2;)
(tải về1;tải về2;tải về3;tải về4;tải về5;)
(tải về1;tải về2;)
(tải về1;tải về2;)
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 09 đã giải quyết:
100.0%
Số hồ sơ xử lý: 63143
Trước & đúng hạn: 62835
Trễ hạn: 6
Trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:25/09/2022 11:13:30)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NINH GIANG

Địa chỉ: Khu 3 Thị trấn Ninh Giang - Huyện Ninh Giang - tỉnh Hải Dương

 

Đăng nhập

Đang truy cập: 68
Hôm nay: 259
Tất cả: 240,406