CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
NINH GIANG TỌA ĐÀM NÂNG CAO CHỈ SỐ CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
26/09/2023 09:43:45

UBND huyện vừa tổ chức toạ đàm “nâng cao chỉ số cải cách thủ tục hành chính”. Dự và chủ trì toạ đàm có đồng chí Nguyễn Thành Vạn- HUV, Phó chủ tịch UBND huyện- Phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo CCHC huyện; đại diện lãnh đạo các cơ quan chuyên môn thuộc huyện; công chức kiểm soát TTHC tại các phòng chuyên môn huyện; Chủ tịch UBND; công chức chuyên môn phụ trách các lĩnh vực: Văn phòng- thống kê, Tư pháp- Hộ tịch, Lao động- Thương binh và xã hội, Văn hoá và thông tin các xã, thị trấn.
Tại buổi toạ đàm, các đại biểu đã được thông tin khái quát về công tác CCHC và kết quả đat được 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ cần tập trung tực hiện 3 tháng cuối năm 2023. Trong đó, công tác cải cách thủ tục hành chính được tăng cường, các cơ quan, đơn vị đã thực hiện nghiêm túc việc niêm yết, công khai TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hai cấp huyện, xã; tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước hạn, đúng hạn đạt trên 99%, kết quả số hóa hồ sơ đạt trên 90%; tỷ lệ thanh toán trực tuyến phí, lệ phí đạt 82,98%; tỷ lệ tiếp nhận và giải quyết hồ sơ trực tuyến đạt 85,5%.
 
 
Cũng tại buổi toạ đàm, các đại biểu đã cùng nhau trao đổi những mặt đạt được, những tồn tại hạn chế, rút ra những bài học kinh nghiệm trong công tác cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính và chỉ số cải cách thủ tục hành chính 2 cấp huyện, xã đến thời điểm hiện tại. Những khó khăn, vướng mắc của các đơn vị, địa phương trong quá trình triển khai thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính; đặc biệt là việc triển khai nộp hồ sơ trực tuyến trên cổng dịch công Quốc gia và việc thanh toán trực tuyến phí, lệ phí...Triển khai chấm điểm chỉ số cải cách thủ tục hành chính trong việc thực hiện các quy định, thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền, phạm vi chức năng giải quyết của cơ quan, đơn vị, địa phương. Triển khai thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Đồng thời, tuyên truyền về tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu của cải cách thủ tục hành chính đối với mục tiêu xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số; vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp trong triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính.
 
 
 
 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 11 đã giải quyết:
99.9%
Số hồ sơ xử lý: 60881
Trước & đúng hạn: 60083
Trễ hạn: 59
Trễ hạn: 0.1%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:29/11/2023 16:26:50)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NINH GIANG

Cơ quan chủ quản: Uỷ ban nhân dân huyện Ninh Giang
Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Thành Vạn - HUV - PCT UBND huyện
Cơ quan Thường trực: Văn phòng HĐND&UBND huyện
Đơn vị thực hiện: Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử huyện Ninh Giang

Địa chỉ: Đường Lê Thanh Nghị - Khu 3 Thị trấn Ninh Giang - Huyện Ninh Giang - tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0220 3 767 352 Email: ubnd.ninhgiang@haiduong.gov.vn
 

Đăng nhập

Đang truy cập: 40
Hôm nay: 266
Tất cả: 476,471