Tin tức-Sự kiện
NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC THANH TRA NHÂN DÂN GÓP PHẦN ỔN ĐỊNH AN NINH CHÍNH TRỊ, TRẬT TỰ ATXH Ở CƠ SỞ
01/11/2021 08:30:47

Trong những năm qua dưới sự chỉ đạo của Mặt trận Tổ quốc, công tác Thanh tra Nhân dân ở các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã từng bước phát huy được vai trò, nhiệm vụ và quyền hạn góp phần tích cực thực hiện dân chủ ở cơ sở, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Nhân dân; phối hợp giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật và các công trình đầu tư ở cơ sở.

Toàn huyện hiện có 20 Ban thanh tra nhân dân với 194 thành viên được các thôn, khu dân cư tín nhiệm bầu. Trong nhiệm kỳ 2019-2021, Ban TTND các xã, thị trấn trong huyện đã chủ động bám sát Nghị quyết của HĐND, các quyết định của UBND về nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội để xây dựng kế hoạch hoạt động. Tham mưu cho Ban Thường trực MTTQ thực hiện Quyết định 217 của Bộ Chính trị về “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội” và thực hiện Quyết định số 218 của Bộ Chính trị “Quy định về MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”.

 

Hàng năm, Ban thanh tra nhân dân các xã, thị trấn căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết trên các lĩnh vực. Thực hiện tốt công tác giám sát thông qua việc giải quyết khiếu nại tố cáo của nhân dân, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ theo Pháp lệnh 34, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách, thực hiện hương ước, quy ước của thôn, các khoản đóng góp của nhân dân. Ban TTND các xã, thị trấn đã phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, các tổ chức thành viên của Mặt trận tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương; tham gia công tác phòng chống dịch covid-19; việc lấy ý kiến của người dân về nông thôn mới. Tiếp tục thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; Đề án “Tiếp tục xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân c­­­ư do MTTQ các cấp chủ trì...

 

Ban TTND các xã, thị trấn thực hiện chức năng giám sát và vận động nhân dân tham gia giám sát việc thực hiện Pháp lệnh dân chủ ở cơ sở, giám sát công tác tiếp dân, giải quyết đơn th­ư khiếu nại, tố cáo của công dân. Phát hiện những vấn đề nổi cộm, bức xúc của nhân dân, kịp thời kiến nghị và đề xuất những biện pháp để ngăn ngừa, giải quyết các vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật; giám sát việc tổ chức bầu cử Trưởng thôn, bầu thành viên tổ hòa giải, vận động nhân dân đóng góp kinh phí xây dựng nông thôn mới như: làm đường giao thông nông thôn, xây dựng trường học, trạm y tế, nhà văn hoá thôn. Phối hợp thực hiện tốt công tác hoà giải ở cơ sở... Trong nhiệm kỳ các Ban giám sát đầu tư của cộng đồng đã tiến hành giám sát được 116 công trình tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực như: Theo dõi, kiểm tra việc chấp hành các quy định của chủ đầu tư và các nhà thầu trong việc đền bù, giải phóng mặt bằng các dự án; xây dựng các công trình phúc lợi, đường giao thông nông thôn; việc xử lý chất thải và bảo vệ môi trường; theo dõi, phát hiện tác động tiêu cực của các dự án đầu tư, qua đó đã có nhiều kiến nghị buộc chủ đầu tư có sự điều chỉnh để đảm bảo chất lượng các công trình được cán bộ và nhân dân tin tưởng.

 

Trong nhiệm kỳ, Ban TTND các xã, thị trấn đã tập trung giám sát, phát hiện và kiến nghị với chính quyền địa phương 272 vụ việc (trong đó có 123 vụ về đất đai; 6 việc về kinh tế; 54 vụ việc về an ninh, quốc phòng; 23 vụ việc về văn hóa -xã hội; 66 các vụ việc khác), được Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và các cấp có thẩm quyền giải quyết 257 vụ việc (Đạt 94,4% so với số vụ kiến nghị).

Trong nhiệm kỳ MTTQ các cấp và Ban TTND các xã, thị trấn đã tập trung tuyên truyền, phổ biến đến 100% khu dân cư và 98% hộ gia đình về Luật Thanh tra, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo; Hiến pháp năm 2013; Pháp lệnh thực hiện Dân chủ ở xã, phường, thị trấn; Luật Hoà giải ở cơ sở, Nghị định số 99/2005/NĐ-CP,… với các hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng như thông qua các Hội nghị, cuộc họp; các lớp Tập huấn, bồi dưỡng; thông qua các phương tiện thông tin đại chúng; các đợt kiểm tra, giám sát. Từ đó, đã giúp các tầng lớp Nhân dân tìm hiểu, nhận thức và chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, hiến pháp, pháp luật Nhà nước ngày càng tốt hơn. Bên cạnh đó còn tham gia làm thành viên tổ hoà giải ở cơ sở; tham gia hoà giải thành 82/98 vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp, xích mích bất đồng trong nội bộ gia đình, trong thôn xóm, góp phần giữ ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn dân cư­. Điển hình như: hoạt động của Ban thanh tra nhân dân xã Ứng Hòe, Tân Quang, Tân Hương, Đồng Tâm, Đông Xuyên ….

 

Để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban TTND xã, thị trấn theo quy định, trong nhiệm kỳ 2021- 2023 công tác TTND cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các văn bản pháp luật về chức năng, nhiệm vụ công tác TTND, nhiệm vụ giám sát đầu tư của cộng đồng, Quyết định 217, 218 của Bộ chính trị tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân để mọi người hiểu rõ về mục đích, ý nghĩa, và trò và nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. MTTQ thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn nhằm nâng cao chất lượng và phương pháp hoạt động của các Ban TTND và nhiệm vụ giám sát đầu tư của cộng đồng trên địa bàn xã, thị trấn hiệu quả. Kịp thời giám sát, phát hiện và kiến nghị với Đảng, chính quyền những cá nhân, tập thể vi phạm pháp luật để có biện pháp xử lý nhằm khắc phục những thiếu sót, sai phạm trong công tác quản lý ngay từ thôn, KDC. Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở góp phần phát huy dân chủ, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương; tăng thêm lòng tin của quần chúng Nhân dân đối với vai trò lãnh đạo của Đảng và sự quản lý, điều hành của chính quyền, giữ gìn đoàn kết nội bộ, nâng cao ý thức, trách nhiệm của các tập thể, cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ và giải quyết công việc được giao./.

T/h: Minh Phương

(tải về1;)
(tải về1;tải về2;)
(tải về1;)
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
98.8%
Số hồ sơ xử lý: 57010
Trước & đúng hạn: 56485
Trễ hạn: 614
Chi tiết
( Cập nhật lúc:03/12/2021 11:01:21)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NINH GIANG

Địa chỉ: Thị trấn Ninh Giang - Huyện Ninh Giang - tỉnh Hải Dương

 

Đăng nhập

Đang truy cập: 51
Hôm nay: 163
Tất cả: 62,286