QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN
Hồ sơ Quy hoạch chung xây dựng mở rộng Thị trấn Ninh Giang, huyện Ninh Giang đến năm 2035 sau khi đã tiếp thu, giải trình các ý kiến tham gia đóng góp
26/06/2023 05:12:08

Thực hiện Quyết định số 2956/QĐ-UBND ngày 23/9/2021 của UBND tỉnh Hải Dương về việc Phê duyệt Nhiệm vụ Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng mở rộng thị trấn Ninh Giang, huyện Ninh Giang đến năm 2035.

Ủy ban nhân dân huyện đã hoàn thiện dự thảo “Quy hoạch chung xây dựng mở rộng Thị trấn Ninh Giang, huyện Ninh Giang đến năm 2035”. Phương án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng mở rộng thị trấn Ninh Giang, huyện Ninh Giang đến năm 2035 đã báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương vào ngày 09/6/2023.

Nhằm đảm bảo phương án quy hoạch chung xây dựng mở rộng Thị trấn Ninh Giang, huyện Ninh Giang đến năm 2035 phù hợp với định hướng phát triển kinh tế xã hội của các xã trên địa bàn huyện và phù hợp với các quy hoạch chuyên ngành. Ủy ban nhân dân huyện thông báo tới các tổ chức, cá nhân và nhân dân nội dung dự thảo “Quy hoạch chung xây dựng mở rộng Thị trấn Ninh Giang, huyện Ninh Giang đến năm 2035” trên Cổng thông tin điện tử huyện Ninh Giang: https://ninhgiang.haiduong.gov.vn/ để các tổ chức, cá nhân và nhân dân tham gia đóng góp ý kiến theo quy định của Luật xây dựng, Luật Quy hoạch đô thị làm cơ sở để hoàn thiện hồ sơ, trình thẩm định, phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện theo quy định.

         Chi tiết xem tại các Tài liệu sau: /uploads/Quy hoach mo rong thi tran/Quy hoach mo rong TTNG.rar
    
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 11 đã giải quyết:
99.9%
Số hồ sơ xử lý: 60881
Trước & đúng hạn: 60083
Trễ hạn: 59
Trễ hạn: 0.1%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:29/11/2023 15:40:57)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NINH GIANG

Cơ quan chủ quản: Uỷ ban nhân dân huyện Ninh Giang
Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Thành Vạn - HUV - PCT UBND huyện
Cơ quan Thường trực: Văn phòng HĐND&UBND huyện
Đơn vị thực hiện: Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử huyện Ninh Giang

Địa chỉ: Đường Lê Thanh Nghị - Khu 3 Thị trấn Ninh Giang - Huyện Ninh Giang - tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0220 3 767 352 Email: ubnd.ninhgiang@haiduong.gov.vn
 

Đăng nhập

Đang truy cập: 49
Hôm nay: 256
Tất cả: 476,461