CHÍNH TRỊ
HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN NINH GIANG LẦN THỨ 11 KHÓA XXV
28/07/2022 10:00:19

Sáng ngày 14/7, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 11, khóa XXV (mở rộng) để lấy ý kiến vào các Tờ trình, Báo cáo của Ban Thường vụ Huyện ủy, của UBND huyện về kết quả thực hiện nhiệm vụ PTKT - XH, công tác xây dựng Đảng, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể huyện; Kết quả kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật Đảng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Vũ Hồng Hiên – UV BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy dự chỉ đạo hội nghị.

 
 

6 tháng đầu năm 2022 mặc dù chịu ảnh hưởng của đại dịch bệnh Covid -19 song kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện tiếp tục ổn định và có bước tăng trưởng khá. Sản xuất nông nghiệp đạt 57,5% kế hoạch; sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt 50,8% KH, tăng 33% so với cùng kỳ. Giá trị ngành xây dựng đạt 51,4% KH. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 158,1 % kế hoạch tỉnh giao. Văn hóa xã hội tiếp tục có sự chuyển biến tích cực. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đẩy đủ, kịp thời. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo ổn định. Công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật đảng được tăng cường.

Tại hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận, đồng thời đưa ra 16 chỉ tiêu, 14 nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm. Tập trung hỗ trợ phục hồi sản xuất, đẩy mạnh các hoạt động sản xuất công nghiêp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ và ngành nghề truyền thống. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống dịch bênh Covid-19 trong tình hình mới, gắn với mục tiêu phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo đời sống dân sinh. Tập trung đẩy mạnh tiến độ thi công các dự án trong kế hoạch đầu tư công năm 2022. Tăng cường quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên, môi trường. Thực hiện tốt các nhiệm vụ về văn hóa, y tế, giáo dục thực hiện chính sách an sinh xã hội. Triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ an ninh, quốc phòng, thanh tra, tư pháp, xây dựng chính quyền. Các cấp ủy đảng, chính quyền; thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở cần nêu cao vai trò, trách nhiệm, triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022.

Cũng tại hội nghị BCH Đảng bộ huyện đã tổ chức gặp mặt, chia tay đ/c Nguyễn Đình Tranh nguyên Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện được Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động bổ nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBMTTQ kể từ ngày 01/7/2022./.

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 10 đã giải quyết:
99.8%
Số hồ sơ xử lý: 39474
Trước & đúng hạn: 39237
Trễ hạn: 54
Trễ hạn: 0.2%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:02/10/2023 02:00:40)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NINH GIANG

Cơ quan chủ quản: Uỷ ban nhân dân huyện Ninh Giang
Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Thành Vạn - HUV - PCT UBND huyện
Cơ quan Thường trực: Văn phòng HĐND&UBND huyện
Đơn vị thực hiện: Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử huyện Ninh Giang

Địa chỉ: Đường Lê Thanh Nghị - Khu 3 Thị trấn Ninh Giang - Huyện Ninh Giang - tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0220 3 767 352 Email: ubnd.ninhgiang@haiduong.gov.vn
 

Đăng nhập

Đang truy cập: 50
Hôm nay: 40
Tất cả: 447,354