TIN TỔNG HỢP KHÁC
NINH GIANG XỬ LÝ XE TỰ CHẾ, XE HẾT NIÊN HẠN SỬ DỤNG THAM GIA GIAO THÔNG
12/10/2022 05:10:18

Thực hiện Công văn số 145 ngày 20 tháng 9 năm 2022 của Ban ATGT tỉnh Hải Dương về việc xử lý xe tự chế ba, bốn bánh, xe hết niên hạn sử dụng tham gia giao thông trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Ban ATGT huyện yêu cầu: Công an huyện Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông và Công an các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch chuyên đề đẩy mạnh kiểm tra, xử lý phương tiện tự chế ba, bốn bánh, xe ô tô hết niên hạn sử dụng tham gia giao thông. Tăng cường công tác tuyên truyền trên hệ thống đài phát thanh hai cấp huyện, xã đến các tổ chức, cá nhân, người dân về nguy cơ mất an toàn giao thông khi sử dụng và chế tài sử phạt, tịch thu phương tiện khi lưu thông xe tự chế ba, bốn bánh, xe ô tô hết niên hạn sử dụng. Yêu cầu nhà trường, doanh nghiệp trên địa bàn không sử dụng xe tự chế, xe hết niên hạn để đưa đón học sinh, công nhân, tuyên truyền vận động các tổ chức cá nhân không sản xuất, lắp ráp, mua bán và sử dụng các phương tiện bị cấm tham gia giao thông này. Phòng Kinh tế và hạ ttần: theo dõi, tổng hợp, báo cáo phương tiện xe tự chế trên địa bàn huyện; kiểm tra đôn đốc việc triển khai thực hiện đối với các địa phương; tham mưu, báo cáo, đề xuất các hình thức thi đua, khen thưởng, xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ về quản lý, xử lý xe tự chế, xe hết niên hạn sử dụng. UBND các xã, thị trấn - UBND các xã, thị trấn ký cam kết với từng chủ phương tiện tự chế chấp hành các quy định về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, không được điều khiển phương tiện tự chế, xe ô tô hết niên hạn sử dụng tham gia giao thông, ký cam kết với tổ chức cá nhân (các cơ sở sản xuất, lắp ráp) không được sản xuất, lắp ráp các loại phương tiện tự chế trái quy định cho mục đích chở người, hàng hóa tham gia giao thông. UBND các xã, thị trấn rà soát, thống kê, lập danh sách phương tiện tự chế hiện có trên địa bàn. Quản lý, theo dõi không để phát sinh mới xe tự chế và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện nếu để phát sinh mới xe ba, bốn bánh tự chế trên địa bàn.
 
 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 04 đã giải quyết:
99.9%
Số hồ sơ xử lý: 9503
Trước & đúng hạn: 9473
Trễ hạn: 13
Trễ hạn: 0.1%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:01/04/2023 13:59:21)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NINH GIANG

Cơ quan chủ quản: Uỷ ban nhân dân huyện Ninh Giang
Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Thành Vạn - HUV - PCT UBND huyện
Cơ quan Thường trực: Văn phòng HĐND&UBND huyện
Đơn vị thực hiện: Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử huyện Ninh Giang

Địa chỉ: Đường Lê Thanh Nghị - Khu 3 Thị trấn Ninh Giang - Huyện Ninh Giang - tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0220 3 767 352 Email: ubnd.ninhgiang@haiduong.gov.vn
 

Đăng nhập

Đang truy cập: 12
Hôm nay: 312
Tất cả: 354,706