Giới thiệu
PHÁT ĐỘNG ĐỢT THI ĐUA ĐẶC BIỆT THIẾT THỰC CHÀO MỪNG 75 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ HUYỆN NINH GIANG 15/10/1946 - 15/10/2021 VÀ ĐÓN BẰNG HUYỆN ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI
07/09/2021 12:00:00

Chủ tịch UBND huyện Ninh Giang vừa phát động đợt thi đua đặc biệt thiết thực chào mừng 75 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện Ninh Giang 15/10/1946- 15/10/2021 và đón Bằng công nhận huyện đạt chuẩn Nông thôn mới.

Với chủ trương tiếp tục tập trung cao thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép” vừa chú trọng phòng, chống dịch bệnh Covid-19 hiệu quả, vừa đẩy nhanh phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị năm 2021, đưa nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 vào cuộc sống. Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện, các xã, thị trấn căn cứ chức năng nhiệm vụ xây dựng kế hoạch phát động đợt thi đua đặc biệt phấn đấu đạt thành tích cao nhất với tinh thần “Mỗi người làm việc bằng hai”, “Người người thi đua, nhà nhà thi đua, ngành ngành thi đua” tập trung cụ thể hóa các khâu đột phá.

 

Tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua trong lĩnh vực xây dựng Đảng, Nhà nước và toàn hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Hướng các phong trào thi đua vào việc “Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch HCM”; nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, gắn phong trào thi đua với việc thực hiện các nghị quyết của Đảng. Thi đua thực hiện cải cách hành chính, cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở.

Đẩy mạnh việc triển khai có hiệu quả phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” đặc biệt là xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, xã NTM kiểu mẫu, góp phần hoàn thiện các tiêu chí để huyện đạt chuẩn NTM. Các địa phương đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nâng cao ý thức bảo vệ, cải tạo môi trường nông thôn “sáng- xanh- sạch- đẹp”.

Hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân đoàn kết phòng, chống đại dịch Covid-19 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và nội dung phát động thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết chung sức đồng lòng thi đua phòng chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”. Với tinh thần “mỗi người dân là một chiến sĩ”, coi đây là nhiệm vụ hàng đầu vừa chống dịch Covid-19 hiệu quả, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa tận dụng tốt các cơ hội, nỗ lực phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết XD đời sống văn hóa”, phong trào thi đua “Chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau” và các phong trào trên các lĩnh vực giáo duc, khoa học – công nghệ, y tế, đền ơn đáp nghĩa, phong trào khuyến học, khuyến tài, quốc phòng an ninh, thanh tra, tư pháp.

Phong trào thi đua phải được triển khai nghiêm túc, sâu rộng từ huyện đến cơ sở, thôn, khu dân cư, cán bộ, đảng viên và nhân dân với nội dung hình thức phong phú thiết thực, phù hợp với quy định của Đảng, Nhà nước và tình hình thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, phù hợp với việc phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong giai đoạn hiện nay.

Đợt thi đua được thực hiện từ tháng 9 đến hết tháng 12/2021.

                                                                                                                                             Minh Phương

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 9 đã giải quyết:
98.3%
Số hồ sơ xử lý: 43495
Trước & đúng hạn: 42988
Trễ hạn: 581
Chi tiết
( Cập nhật lúc:17/09/2021 15:46:42)
TRUYỀN THANH CƠ SỞ

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NINH GIANG

Địa chỉ: Thị trấn Ninh Giang - Huyện Ninh Giang - tỉnh Hải Dương

 

Đăng nhập

Đang truy cập: 50
Hôm nay: 319
Tất cả: 20,442