AN NINH-QUỐC PHÒNG
XÃ ĐỒNG TÂM DIỄN TẬP CHIẾN ĐẤU PHÒNG THỦ NĂM 2022
30/05/2022 04:25:30

Xã Đồng Tâm vừa hoàn thành diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ. Đây là địa phương đầu tiên tổ chức diễn tập trong năm 2022.
     Nội dung diễn tập được chia thành 3 giai đoạn: Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu; chuyển hoạt động của địa phương vào các trạng thái, tình trạng quốc phòng. Tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ và thực hành chiến đấu phòng thủ. Các vấn đề huấn luyện đó là: Chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu tăng cường lên trạng thái sẵn sàng cao, chuyển hoạt động của xã vào tình trạng khẩn về quốc phòng, xử trí tình huống A2; Chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu từ cao lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu toàn bộ, chuyển hoạt động của địa phương vào tình trạng chiến tranh, phòng tránh, đánh địch tiến công hoả lực; tổ chức thực hành sơ tán nhân dân, đánh chiếm lại mục tiêu, giải thoát con tin an toàn; Hội nghị Đảng uỷ thông qua kế hoạch chiến đấu trong khu vực phòng thủ, quyết nghị chủ trương, biện pháp lãnh đạo nhiệm vụ chiến đấu; Hội nghị UBND xã giao nhiệm vụ chiến đấu trong khu vực phòng thủ cho các ngành.
 
 
      Điểm khác biệt diễn tập năm nay so với những năm trước, Ban Chỉ đạo diễn tập huyện đã đưa một số vấn đề huấn luyện vào diễn tập ban đêm cho sát thực tế chiến đấu bao gồm: Chuyển LLVT từ trạng thái SSCĐ cao lên trạng thái SSCĐ toàn bộ; chuyển hoạt động của địa phương vào tình trạng chiến tranh, đánh địch tiến công hoả lực. Nhờ làm tốt các khâu chuẩn bị, cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Đồng Tâm năm 2022, đã diễn ra theo đúng kế hoạch, đảm bảo đúng thời gian, đủ quân số, an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị. Kết thúc diễn tập, xã Đồng Tâm  xếp loại khá. 
 
 
     Thông qua diễn tập, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền và khả năng hiệp đồng, hoạt động chiến đấu phòng thủ của lực lượng vũ trang địa phương, sẵn sàng xử lý tình huống có thể xảy ra, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới./.
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 08 đã giải quyết:
100.0%
Số hồ sơ xử lý: 45414
Trước & đúng hạn: 45129
Trễ hạn: 1
Trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:08/08/2022 14:38:52)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NINH GIANG

Địa chỉ: Khu 3 Thị trấn Ninh Giang - Huyện Ninh Giang - tỉnh Hải Dương

 

Đăng nhập

Đang truy cập: 38
Hôm nay: 396
Tất cả: 216,359