CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
PHÒNG TƯ PHÁP HUYỆN NINH GIANG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐIỆN TỬ TỪ BẢN CHÍNH
31/03/2022 01:56:07

Thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, công văn số 745/STP-HC&BTTP ngày 09 tháng 7 năm 2021 của Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương về việc triển khai chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng dịch vụ công Quốc gia; với mục tiêu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, hướng tới xây dựng chính quyền điện tử nhằm góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan Nhà nước và công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện Ninh Giang. Từ đó, phòng Tư pháp huyện đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 17/3/2022 về triển khai thực hiện chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

 

(Ảnh chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ)

Theo Kế hoạch, trong tháng 3 năm 2022, phòng Tư pháp huyện Ninh Giang chủ trì phối hợp với Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương, Văn phòng HĐND&UBND huyện Ninh Giang tổ chức tập huấn, hướng dẫn, cài đặt chữ ký số, con dấu số để chứng thực bảo sao từ bản chính trên Cổng dịch vụ công quốc gia cho cán bộ, công chức làm nhiệm vụ chứng thực tại hai cấp huyện, xã. Tính đến hết ngày 28/3/2022, phòng Tư pháp huyện, văn phòng HĐND&UBND huyện đã hoàn thành cài đặt việc chứng thực bản sao điện tử từ bản chính cho 100% các xã, thị trấn và rà soát các điều kiện về cơ sở, vật chất, trang thiết bị như: (máy tính, máy scan, đường truyền Internet…) để đáp ứng được yêu cầu chứng thực bản sao điện tử từ bản chính; kết quả phòng Tư pháp huyện và UBND các xã, thị trấn đã chứng thực được 312 việc bản sao điện tử trên Cổng dịch vụ công quốc gia cho người dân.

Để thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 17/3/2022, phòng Tư pháp huyện tăng cường phối hợp với Đài phát thanh huyện và Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện tiếp tục tuyên truyền nội dung, ý nghĩ, lợi ích của việc chứng thực bản sao điện tử từ bản chính bằng các hình thức phù hợp, nhằm nâng cao nhận thức đối với các tổ chức, cá nhân về chứng thực bản sao điện tử trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Trên cơ sở phát huy những kết quả đã đạt được trong quá trình triển khai và từng bước khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong thời gian tới, phòng Tư pháp huyện Ninh Giang tiếp tục phối hợp với Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương và các cơ quan, đơn vị liên quan mở các lớp bồi dưỡng, tập huấn nhằm nâng cao nghiệp vụ về chứng thực bản sao điện tử từ bản chính cho cán bộ, công chức làm nhiệm vụ chứng thực tại hai cấp huyện, xã. Qua đó góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ trong cải cách hành chính thuộc lĩnh vực tư pháp năm 2022 và những năm năm tiếp theo, hạn chế tối đa việc nộp bản sao chứng thực là bản giấy hay xuất trình bản chính để đối chiếu khi tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính như hiện nay./.

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 01 đã giải quyết:
0%
Số hồ sơ xử lý: 0
Trước & đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0
Trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:28/01/2023 14:01:26)
Chưa kết nối với Dịch Vụ Công Tỉnh

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NINH GIANG

Cơ quan chủ quản: Uỷ ban nhân dân huyện Ninh Giang
Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Thành Vạn - HUV - PCT UBND huyện
Cơ quan Thường trực: Văn phòng HĐND&UBND huyện
Đơn vị thực hiện: Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử huyện Ninh Giang

Địa chỉ: Đường Lê Thanh Nghị - Khu 3 Thị trấn Ninh Giang - Huyện Ninh Giang - tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0220 3 767 352 Email: ubnd.ninhgiang@haiduong.gov.vn
 

Đăng nhập

Đang truy cập: 60
Hôm nay: 392
Tất cả: 316,022