THÔNG BÁO
Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá thanh lý các tài sản tiếp nhận bàn giao từ Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Ninh Giang sung quỹ Nhà nước
12/10/2021 03:09:21

Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Ninh Giang thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá thanh lý các tài sản tiếp nhận bàn giao từ Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Ninh Giang sung quỹ Nhà nước, chi tiết xem tại văn bản đính kèm sau: /uploads/ThongBao/TB lua chon to chuc dau gia THADS.pdf
(tải về1;)
(tải về1;tải về2;)
(tải về1;tải về2;)
(tải về1;tải về2;)
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 10 đã giải quyết:
98.5%
Số hồ sơ xử lý: 50510
Trước & đúng hạn: 50001
Trễ hạn: 598
Chi tiết
( Cập nhật lúc:26/10/2021 13:41:47)
TRUYỀN THANH CƠ SỞ

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NINH GIANG

Địa chỉ: Thị trấn Ninh Giang - Huyện Ninh Giang - tỉnh Hải Dương

 

Đăng nhập

Đang truy cập: 58
Hôm nay: 415
Tất cả: 39,583