CHÍNH TRỊ
BAN CHỈ ĐẠO HUYỆN LẤY Ý KIẾN VÀO DỰ THẢO KẾ HOẠCH, ĐỀ ÁN SẮP XẾP CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BẠN HUYỆN, GIAI ĐOẠN 2023-2025
02/11/2023 09:35:58

Chiều ngày 30/10, tại phòng họp BCH Đảng bộ huyện, Ban chỉ đạo thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện đã họp để lấy ý kiến vào Dự thảo Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện, giai đoạn 2023-2025.
Tham dự hội nghị có đồng chí Phạm Văn Khảnh - TUV, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Gia Bảng- Phó bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Đ/c Phan Nhật Thanh - Phó bí thư HU- Chủ tịch UBND huyện; Các đồng chí trong BTV HU, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện; thành viên BCĐ thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện, giai đoạn 2023-2025.
Thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW và Kết luận số 48-KL/TW của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030; Nghị quyết số 117/NQ-CP của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của của Trung ương; Chỉ thị số 43-CT/TU ngày 26/7/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Kết luận số 1123- TB/TU ngày 28/7/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Kế hoạch số 2985/KH-UBND ngày 11/8/2023 của UBND tỉnh Hải Dương về thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2025. Huyện ủy Ninh Giang đã thành lập Ban chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên. UBND huyện đã tiến hành rà soát, xây dựng Đề án, Phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện thuộc diện phải sắp xếp theo quy định giai đoạn 2023-2025. Đơn vị hành chính mới sau sắp xếp chính thức hoạt động từ ngày 1.7.2024. Căn cứ vào lịch sử địa lý, diện tích tự nhiên, quy mô dân số đợt này toàn huyện có 8 đơn vị hành chính thuộc diện phải thực hiện sắp xếp gồm: xã Vạn Phúc sáp nhập với xã Hồng Đức lấy tên gọi là xã Đức Phúc. Xã Hồng Phúc sáp nhập với xã Kiến Quốc lấy tên gọi là xã Kiến Hồng. Xã Đông Xuyên sáp nhập với xã Ninh Hải lấy tên gọi là xã Bình Xuyên. Xã Đồng Tâm sáp nhập với thị trấn Ninh Giang lấy tên gọi là thị trấn Ninh Giang. Số lượng ĐVHC cấp xã sau sắp xếp toàn huyện còn 16 đơn vị, giảm 4 đơn vị.
Các ý kiến thảo luận cơ bản đều thống nhất với Đề án trình của Phòng Nội vụ. Nhiều ý kiến cũng lưu ý một số vấn đề có tính đặc thù như: Việc sắp xếp, sáp nhập các xã được phong Anh hùng LLVT với xã không có danh hiệu; tên đơn vị hành chính cấp xã sau sáp nhập; trụ sở làm việc cũng như vấn đề tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động sau sáp nhập…
 
 
Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy Phạm Văn Khảnh nhấn mạnh: Để việc sắp xếp đạt hiệu quả, đúng quy định, đề nghị các cơ quan, đơn vị chủ động tham mưu, tổ chức, triển khai thực hiện hiệu quả việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện giai đoạn 2023-2025; làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong các cấp, các ngành, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân, đặc biệt là các địa phương có đơn vị hành chính phải thực hiện sắp xếp. UBND các xã, thị trấn, trên cơ sở hướng dẫn của các sở, ngành, chủ động xây dựng kế hoạch, lộ trình sắp xếp tổ chức, bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, giải quyết chế độ, chính sách; sắp xếp, xử lý trụ sở, tài sản công; thu hồi con dấu cũ, khắc con dấu mới, chuyển đổi các loại giấy tờ của nhân dân và thực hiện các nhiệm vụ khác đạt hiệu quả cao nhất. Phòng Nội vụ hoàn chỉnh Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025; tham mưu UBND huyện báo cáo Sở Nội vụ…
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
99.9%
Số hồ sơ xử lý: 68509
Trước & đúng hạn: 67978
Trễ hạn: 59
Trễ hạn: 0.1%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:08/12/2023 20:22:17)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NINH GIANG

Cơ quan chủ quản: Uỷ ban nhân dân huyện Ninh Giang
Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Thành Vạn - HUV - PCT UBND huyện
Cơ quan Thường trực: Văn phòng HĐND&UBND huyện
Đơn vị thực hiện: Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử huyện Ninh Giang

Địa chỉ: Đường Lê Thanh Nghị - Khu 3 Thị trấn Ninh Giang - Huyện Ninh Giang - tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0220 3 767 352 Email: ubnd.ninhgiang@haiduong.gov.vn
 

Đăng nhập

Đang truy cập: 34
Hôm nay: 297
Tất cả: 479,646