DANH BẠ ĐIỆN THOẠI
Danh bạ điện thoại
16/03/2021 12:00:00

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH

ĐT CƠ QUAN

ĐT DI ĐỘNG

1

 Phạm Văn Khảnh

Bí thư

 

 

2

 Nguyễn Đình Tranh

Chủ tịch

 

 

3

 Nguyễn Xuân  Tưởng    

Phó chủ tịch

 

 

4

 Nguyễn Thành Vạn

Phó chủ tịch

 

 

 5

 

 

 

 

 6

 

 

 

 

 7

 

 

 

 

 8

 

 

 

 

 9

 

 

 

 

 10

 

 

 

 

 11

 

 

 

 

 12

 

 

 

 

 13

 

 

 

 

 14

 

 

 

 

 15

 

 

 

 

 16

 

 

 

 

 17

 

 

 

 

 18

 

 

 

 

 19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn
(tải về1;tải về2;)
(tải về1;tải về2;tải về3;tải về4;tải về5;)
(tải về1;tải về2;)
(tải về1;tải về2;)
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 09 đã giải quyết:
100.0%
Số hồ sơ xử lý: 63143
Trước & đúng hạn: 62835
Trễ hạn: 6
Trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:25/09/2022 11:01:56)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NINH GIANG

Địa chỉ: Khu 3 Thị trấn Ninh Giang - Huyện Ninh Giang - tỉnh Hải Dương

 

Đăng nhập

Đang truy cập: 70
Hôm nay: 257
Tất cả: 240,404