THÔNG BÁO
Góp ý dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Phòng: Kinh tế và Hạ tầng; Tài chính - Kế hoạch; Văn hóa và Thông tin.
21/12/2022 05:22:10

Đề nghị các tổ chức, cá nhân góp ý dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Phòng: Kinh tế và Hạ tầng; Tài chính - Kế hoạch; Văn hóa và Thông tin. Mọi ý kiến góp ý xin gửi về UBND huyện (qua Phòng Nội vụ) chậm nhất vào ngày 23/12/2022.
 Các dự thảo kèm theo dưới đây:
 
 
 
 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 04 đã giải quyết:
99.9%
Số hồ sơ xử lý: 9503
Trước & đúng hạn: 9473
Trễ hạn: 13
Trễ hạn: 0.1%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:01/04/2023 15:17:01)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NINH GIANG

Cơ quan chủ quản: Uỷ ban nhân dân huyện Ninh Giang
Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Thành Vạn - HUV - PCT UBND huyện
Cơ quan Thường trực: Văn phòng HĐND&UBND huyện
Đơn vị thực hiện: Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử huyện Ninh Giang

Địa chỉ: Đường Lê Thanh Nghị - Khu 3 Thị trấn Ninh Giang - Huyện Ninh Giang - tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0220 3 767 352 Email: ubnd.ninhgiang@haiduong.gov.vn
 

Đăng nhập

Đang truy cập: 38
Hôm nay: 338
Tất cả: 354,732