GIÁO DỤC-Y TẾ
CÔNG ĐIỆN số 04/CĐ-UBND ngày 01/9/2021 của UBND huyện Ninh Giang về việc tăng cường thực hiện phòng chống dịch COVID-19 trong kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9
01/09/2021 02:58:24

 
 
 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 9 đã giải quyết:
98.3%
Số hồ sơ xử lý: 43495
Trước & đúng hạn: 42988
Trễ hạn: 581
Chi tiết
( Cập nhật lúc:17/09/2021 15:46:42)
TRUYỀN THANH CƠ SỞ

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NINH GIANG

Địa chỉ: Thị trấn Ninh Giang - Huyện Ninh Giang - tỉnh Hải Dương

 

Đăng nhập

Đang truy cập: 53
Hôm nay: 348
Tất cả: 20,471