CHÍNH TRỊ-KINH TẾ
CHỦ ĐỘNG CÁC BIỆN PHÁP SẢN XUẤT VỤ MÙA NĂM 2022
20/06/2022 09:08:18

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu kế hoạch sản xuất vụ mùa 2022, định hướng sản xuất cây vụ đông 2022-2023. Đặc biệt để đảm bảo tốt cho việc tổ chức quy vùng lúa chất lượng cao 30 ha trở lên (1 vùng – 1 giống – 1 thời gian) đối với giống lúa BC15, mô hình giống lúa VNR20, TBR225,... Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện đã có hướng dẫn, khuyến cáo nông dân các biện pháp sản xuất lúa mùa, đảm bảo gieo cấy đúng lịch thời vụ.      Đối với trà mùa sớm gồm các giống KD18; TBR279, BT7 gieo thẳng 20/6 – 25/6; gieo mạ trên nền đất cứng từ 10-20/6, cấy khi mạ 7- 10 ngày; gieo mạ dược 5- 20/6 cấy khi mạ 18-20 ngày. Đối với trà mùa trung nhóm 1 gồm các giống Q5; KD18; TBR1; BT7; BT7KBL; Nếp 97; Nếp 415; Đài thơm 8; TBR225; VRN20 gieo mạ dược 05-15/6 cấy khi mạ 18-20 ngày, gieo mạ trên nền đất cứng 10/6 – 20/6 cấy khi mạ 7- 10 ngày, gieo thẳng từ 20/6 - 25/6. Đối với trà mùa trung nhóm 2 gồm các giống BC15; DT22: gieo mạ dược 05-15/6 cấy khi mạ 18-20 ngày.  Đối với giống nếp cái hoa vàng cấy ở trà mùa muộn: gieo mạ dược 05-15/6 cấy từ 10 – 20/7.  Nông dân cần thu hoạch lúa xuân đến đâu làm đất luôn đến đó, vệ sinh đồng ruộng, dọn sạch cỏ dại để tiêu diệt mầm mống sâu bệnh tồn tại trên gốc rạ, tranh thủ cày, lồng càng nhanh càng tốt, giữ nước mặt ruộng và sử dụng thêm các chế phẩm như Sumitri Tricodecma, penlat P, penlat G hoặc rắc vôi bột  20-25 kg/sào để làm cho rạ phân hủy nhanh và tránh ngộ độc hữu cơ trong đất. Thực hiện tốt kỹ thuật xử lý, ngâm ủ thóc giống; bón phân cân đối, bón lót sâu, bón nặng đầu, nhẹ cuối, bón NPK hỗn hợp đặc biệt lót toàn bộ phân lân hoặc NPK chuyên lót trước khi cấy. Tích cực phòng trừ dịch hại, sau bệnh, nhất là diệt trừ cỏ dại, ốc bươu vàng ngay ở giai đoạn mới gieo, bảo vệ tốt sản xuất ngay từ đầu vụ…   
 
 
 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 11 đã giải quyết:
99.9%
Số hồ sơ xử lý: 87099
Trước & đúng hạn: 86746
Trễ hạn: 32
Trễ hạn: 0.1%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:27/11/2022 13:04:28)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NINH GIANG

Cơ quan chủ quản: Uỷ ban nhân dân huyện Ninh Giang
Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Thành Vạn - HUV - PCT UBND huyện
Cơ quan Thường trực: Văn phòng HĐND&UBND huyện
Đơn vị thực hiện: Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử huyện Ninh Giang

Địa chỉ: Đường Lê Thanh Nghị - Khu 3 Thị trấn Ninh Giang - Huyện Ninh Giang - tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0220 3 767 352 Email: ubnd.ninhgiang@haiduong.gov.vn
 

Đăng nhập

Đang truy cập: 45
Hôm nay: 288
Tất cả: 281,034