CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
NINH GIANG KHẮC PHỤC TỒN TẠI TRONG CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
31/03/2022 02:08:04

   UBND huyện Ninh Giang vừa xây dựng kế hoạch khắc phục những tồn tại, yếu kém trong công tác thực hiện nhiệm vụ cải cách TTHC trên địa bàn huyện.
 
 
   Kế hoạch yêu cầu: Người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp phải coi trọng, thường xuyên quan tâm đến công tác cải cách TTHC, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, đột phá với phương châm 5 rõ: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ tiến độ, rõ kết quả. Phải có quyết tâm cao, sự chủ động, hành động quyết liệt, sâu sát, cụ thể trong chỉ đạo và triển khai thực hiện CCHC tại cơ quan, đơn vị, địa phương. Tổ chức đánh giá, rà soát các hạn chế, yếu kém, xây dựng kế hoạch, đề ra giải pháp khắc phục có thời hạn, lộ trình cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm; đồng thời triển khai kế hoạch đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng và hiệu quả. Nội dung thực hiện bao gồm: tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt triển khai. Tăng cường công tác tuyên truyền. Đề ra 10 nhiệm vụ cụ thể cho từng chỉ tiêu còn yếu kém và đưa ra những giải pháp thực hiện cho từng chỉ tiêu, bao gồm: rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính; tỷ lệ đơn vị hành chính cấp xã không công khai đầy đủ, đúng quy định các TTHC tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; công khai tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ TTHC cấp xã trên cổng dịch vụ công; tỉ lệ TTHC được tiếp nhận, trả kết quả tại bộ phận “một cửa” cấp xã; số TTHC được giải quyết theo hình thức liên thông cùng cấp; số TTHC được giải quyết theo hình thức liên thông giữa các cấp chính quyền; hướng dẫn cung cấp nội dung TTHC cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, xã; Tỉ lệ hồ sơ được tiếp nhận và giải quyết đúng hạn đối với hai cấp huyện và xã. Thực hiện việc xin lỗi tổ chức, cá nhân khi để xảy ra trễ hẹn.
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 01 đã giải quyết:
0%
Số hồ sơ xử lý: 0
Trước & đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0
Trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:28/01/2023 14:37:52)
Chưa kết nối với Dịch Vụ Công Tỉnh

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NINH GIANG

Cơ quan chủ quản: Uỷ ban nhân dân huyện Ninh Giang
Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Thành Vạn - HUV - PCT UBND huyện
Cơ quan Thường trực: Văn phòng HĐND&UBND huyện
Đơn vị thực hiện: Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử huyện Ninh Giang

Địa chỉ: Đường Lê Thanh Nghị - Khu 3 Thị trấn Ninh Giang - Huyện Ninh Giang - tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0220 3 767 352 Email: ubnd.ninhgiang@haiduong.gov.vn
 

Đăng nhập

Đang truy cập: 63
Hôm nay: 412
Tất cả: 316,042