TIN TỔNG HỢP KHÁC
MTTQ HUYỆN NINH GIANG KHÓA XXIV TỔ CHỨC HỘI NGHỊ LẦN THỨ 8
26/06/2022 11:23:13

   

 
           Sáng 24/6/2022, MTTQ huyện Ninh Giang tổ chức Hội nghị lần thứ 8 nhằm đánh giá kết quả thực hiện Chương trình phối hợp hoạt động 6 tháng đầu năm và đề ra Chương trình phối hợp hoạt động 6 tháng cuối năm 2022. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo MTTQ tỉnh, Thường trực Huyện uỷ, các đồng chí ủy viên UBMTTQ Việt Nam huyện khóa 24 và Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam các xã, thị trấn.    
 
 
 
            6 tháng đầu năm 2022, MTTQ huyện và các tổ chức thành viên tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam về xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc và các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh", “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Các tổ chức thành viên của UB MTTQ huyện luôn coi trọng công tác tập hợp, đoàn kết thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia vào tổ chức của mình, đã có nhiều hình thức vận động, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giúp nhau xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng; phối hợp tổ chức tuyên truyền pháp luật, dạy nghề, giới thiệu việc làm và tập huấn kỹ thuật cho hội viên, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Bên cạnh đó, MTTQ huyện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phòng chống dịch bệnh Covid-19. Phối hợp với Ban chỉ đạo phòng chống dịch, bệnh Covid-19 của huyện hỗ trợ cho 20 Trạm y tế các xã, thị trấn và 02 Khu điều trị F0 của huyện, động viên các cán bộ Y tế thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch trong dịp Tết, số tiền 110 triệu đồng. Cũng trong 6 tháng qua, MTTQ huyện phối hợp với các cơ quan, đơn vị, các tổ chức thành viên tặng trên 1.120 suất quà cho hộ nghèo mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng. MTTQ các xã, thị trấn phối hợp với chính quyền, các đoàn thể địa phương tặng trên 1.390 suất quà cho hộ cận nghèo mỗi suất quà trị giá 200.000 đồng. MTTQ huyện đã hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà cho 04 hộ nghèo, số tiền hỗ trợ 120 triệu đồng.Tại Hội nghị lần này, UBMTTQ huyện đã thông báo về việc cho thôi Ủy viên UBMTTQ huyện đối với 2 đồng chí và bầu bổ sung 2 đồng chí ủy viên UBMTTQ huyện khóa 24, nhiệm kỳ 2019-2024./.
 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 08 đã giải quyết:
100.0%
Số hồ sơ xử lý: 45414
Trước & đúng hạn: 45129
Trễ hạn: 1
Trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:08/08/2022 13:36:40)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NINH GIANG

Địa chỉ: Khu 3 Thị trấn Ninh Giang - Huyện Ninh Giang - tỉnh Hải Dương

 

Đăng nhập

Đang truy cập: 10
Hôm nay: 368
Tất cả: 216,331