TIN TỔNG HỢP KHÁC
NINH GIANG TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ VỀ XÂY DỰNG XÃ, THỊ TRẤN ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT NĂM 2022
27/09/2022 11:21:54

dẫn thi hành Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg; Hướng dẫn kỹ năng tổng hợp thông tin, thu thập tài liệu kiểm chứng phục vụ việc chấm điểm 05 tiêu chí với 20 chỉ tiêu tiếp cận pháp luật; Kỹ năng tổng hợp xây dựng dự thảo báo cáo kết quả, lập hồ sơ đề nghị xét, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Đồng thời, trao đổi, thảo luận, giải đáp các vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

 
 

Thông qua Hội nghị tập huấn các đại biểu sẽ tham mưu cho UBND cấp xã, thị trấn tự đánh giá, chấm điểm các chỉ tiêu, tiêu chí tiếp cận pháp luật của đơn vị mình theo các văn bản hướng dẫn của cấp trên. Qua đó, góp phần thực hiện tốt công tác đánh giá xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tại địa phương trong năm 2022 và những năm tiếp theo./.

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 04 đã giải quyết:
99.9%
Số hồ sơ xử lý: 9503
Trước & đúng hạn: 9473
Trễ hạn: 13
Trễ hạn: 0.1%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:01/04/2023 14:49:33)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NINH GIANG

Cơ quan chủ quản: Uỷ ban nhân dân huyện Ninh Giang
Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Thành Vạn - HUV - PCT UBND huyện
Cơ quan Thường trực: Văn phòng HĐND&UBND huyện
Đơn vị thực hiện: Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử huyện Ninh Giang

Địa chỉ: Đường Lê Thanh Nghị - Khu 3 Thị trấn Ninh Giang - Huyện Ninh Giang - tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0220 3 767 352 Email: ubnd.ninhgiang@haiduong.gov.vn
 

Đăng nhập

Đang truy cập: 27
Hôm nay: 327
Tất cả: 354,721