CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
NINH GIANG CÁC CHỈ TIÊU VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
12/10/2022 05:09:16

9 tháng đầu năm 2022, toàn huyện đã tiếp nhận 69.577 hồ sơ TTHC, trong đó giải quyết trước hạn 68.875 hồ sơ đạt 99%; đúng hạn 690 hồ sơ đạt 1% - đứng thứ 4 trong toàn Tỉnh. Tỉ lệ số hóa của các xã trong huyện  đạt 46%- xếp thứ 2 toàn tỉnh. Một số xã có tỉ lệ số hóa hồ sơ đạt cao như: Nghĩa An, Đồng Tâm, Hồng Phúc, Hồng Phong...Về hồ sơ trực tuyến mức độ 3,4 toàn huyện đạt tỉ lệ gần 40%, trong đó chỉ tiêu Tỉnh giao là 55%- đứng thứ 10 toàn Tỉnh. Hồ sơ chứng thực điện tử trên cổng dịch vụ công Quốc gia  từ ngày 15/12/2021- 29/9/2022 là 12.651 hồ sơ chứng thực điện tử - xếp thứ nhất toàn tỉnh. Các xã có lượng hồ sơ cao gồm: Hưng Long, Hồng Dụ, thị trấn, Tân Quang, An Đức, bên cạnh đó còn một số xã đạt thấp như: Nghĩa AN, Hiệp Lực, Vạn Phúc. Về thanh toán trực tuyến trên cổng dịch vụ công Quốc gia đến thời điểm hiện tại toàn huyện đạt 4,55% - đứng thứ 9 toàn tỉnh.
 
 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 06 đã giải quyết:
99.8%
Số hồ sơ xử lý: 18315
Trước & đúng hạn: 18179
Trễ hạn: 30
Trễ hạn: 0.2%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:02/06/2023 02:44:54)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NINH GIANG

Cơ quan chủ quản: Uỷ ban nhân dân huyện Ninh Giang
Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Thành Vạn - HUV - PCT UBND huyện
Cơ quan Thường trực: Văn phòng HĐND&UBND huyện
Đơn vị thực hiện: Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử huyện Ninh Giang

Địa chỉ: Đường Lê Thanh Nghị - Khu 3 Thị trấn Ninh Giang - Huyện Ninh Giang - tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0220 3 767 352 Email: ubnd.ninhgiang@haiduong.gov.vn
 

Đăng nhập

Đang truy cập: 70
Hôm nay: 70
Tất cả: 391,336