CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Công khai danh mục thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4
25/03/2022 05:34:59

 
   Ngày 17/3/2022, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 658 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ công tỉnh Hải Dương. Trong đó có 09 thủ tục hành chính trong lĩnh vực văn hóa - thông tin thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện và 03 thủ tục hành chính trong lĩnh vực văn hóa - thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã. Để kịp thời hướng dẫn phòng chuyên môn và UBND các xã thị trấn triển khai thực hiện, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, UBND các xã, thị trấn niêm yết công khai danh mục thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đã được UBND tỉnh công bố theo Quyết định số 658 ngày 17/3/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh tại phòng làm việc và Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hai cấp huyện, xã theo đúng quy định tại Thông tư 02 ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính. Đồng thời tổ chức thực hiện và hướng dẫn, tuyên truyền đến người dân, doanh nghiệp biết, thực hiện các dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, bảo đảm số lượng giao dịch phát sinh hồ sơ trực tuyến đạt tỷ lệ theo chỉ tiêu được giao. 9 danh mục thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 cấp huyện, gồm: Thủ tục công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa, Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”. Thủ tục xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa hàng năm. Thủ tục công nhận lại “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”. Thủ tục công nhận lần đầu “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”. Thủ tục công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” . Thủ tục công nhận lần đầu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”. Thủ tục xét tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa . Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cở sở dịch vụ photocopy. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng. Danh mục 3 thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 cấp xã gồm: Thủ tục xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm. Thủ tục xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa và thủ tục công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở.
 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 01 đã giải quyết:
0%
Số hồ sơ xử lý: 0
Trước & đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0
Trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:28/01/2023 15:04:58)
Chưa kết nối với Dịch Vụ Công Tỉnh

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NINH GIANG

Cơ quan chủ quản: Uỷ ban nhân dân huyện Ninh Giang
Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Thành Vạn - HUV - PCT UBND huyện
Cơ quan Thường trực: Văn phòng HĐND&UBND huyện
Đơn vị thực hiện: Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử huyện Ninh Giang

Địa chỉ: Đường Lê Thanh Nghị - Khu 3 Thị trấn Ninh Giang - Huyện Ninh Giang - tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0220 3 767 352 Email: ubnd.ninhgiang@haiduong.gov.vn
 

Đăng nhập

Đang truy cập: 65
Hôm nay: 423
Tất cả: 316,053