CHÍNH TRỊ-KINH TẾ
HỘI NGHỊ LIÊN TỊCH CHUẨN BỊ CHO KỲ HỌP THỨ 7 (KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ) HĐND HUYỆN KHÓA XX.
28/07/2022 09:49:22

Chiều ngày 01/7/2022, Thường trực HĐND huyện đã tổ chức cuộc họp liên tịch chuẩn bị kỳ họp thứ 7(Kỳ họp chuyên đề), HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự cuộc họp có thường trực HĐND huyện, Phó chủ tịch TT UBND huyện, Phó chủ tịch UBMTTQ VN huyện, lãnh đạo 2 ban HĐND huyện, Lãnh đạo, chuyên viên có liên quan của Văn phòng HĐND-UBND huyện. Đông chí Nguyễn Gia Bảng, phó bí thư thường trực, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì cuộc họp.
 
 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019. Thường trực HĐND huyện dự kiến thời gian tổ chức kỳ họp 1/2 ngày (sáng ngày 07/7/2022) tại Hội trường tầng 3, nhà làm việc Huyện ủy. Nội dung kỳ họp thứ 7(kỳ họp chuyên đề) với các nội dung: Kiện toàn chức danh Chủ tịch UBND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026; miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với đồng chí Nguyễn Đình Tranh, do chuyển công tác. Bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026. Kỳ họp nghe và cho ý kiến vào báo cáo đề xuất điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022 (công trình sử dụng ngân sách huyện). Kỳ họp thông qua các Nghị quyết về miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND huyện, khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026, bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 và Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022(công trình sử dụng ngân sách huyện).Theo đó, Thường trực HĐND huyện phân công nhiệm vụ cụ thể cho 1 số cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị tốt các nội dung để kỳ họp thứ 7(kỳ họp chuyên đề) HĐND huyện đạt kết quả cao./.
(tải về1;tải về2;)
(tải về1;tải về2;tải về3;tải về4;tải về5;)
(tải về1;tải về2;)
(tải về1;tải về2;)
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 09 đã giải quyết:
100.0%
Số hồ sơ xử lý: 63143
Trước & đúng hạn: 62835
Trễ hạn: 6
Trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:25/09/2022 11:03:13)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NINH GIANG

Địa chỉ: Khu 3 Thị trấn Ninh Giang - Huyện Ninh Giang - tỉnh Hải Dương

 

Đăng nhập

Đang truy cập: 70
Hôm nay: 257
Tất cả: 240,404