CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Hải Dương đẩy mạnh cải cách hành chính
04/03/2021 12:00:00

Thời gian qua, tỉnh Hải Dương tích cực triển khai nhiều giải pháp trong cải cách các thủ tục hành chính. Các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương đã tập trung rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính từ cấp tỉnh đến cấp xã, ứng dụng phần mềm để rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính...

Tỉnh tăng cường công tác đối thoại giữa người đứng đầu các cơ quan hành chính nhà nước với các tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính. Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp các cơ quan liên quan, triển khai đánh giá kết quả cải cách hành chính hằng năm và đánh giá sự hài lòng của người dân, tổ chức, đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, bảo đảm chất lượng, hiệu quả. Qua đó, tạo được nhiều chuyển biến. Năm 2015, tỉnh đã đơn giản hóa 34 thủ tục hành chính; năm 2016 đơn giản hóa 69 thủ tục, cắt giảm 16 thủ tục; năm 2017 và chín tháng năm 2018 đã rà soát hơn 690 thủ tục, đơn giản hóa gần 50 thủ tục.

Tỉnh Hải Dương đang tập trung chỉ đạo các sở, ngành, địa phương đẩy mạnh sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Bố trí cán bộ có trình độ nghiệp vụ tốt thực hiện nhiệm vụ giải quyết thủ tục hành chính; gắn kết quả cải cách hành chính với công tác thi đua - khen thưởng. Tỉnh yêu cầu, với các đơn vị không hoàn thành nhiệm vụ, để xảy ra ách tắc trong giải quyết thủ tục hành chính, người đứng đầu đơn vị đó cũng phải chịu trách nhiệm. Các sở, ngành, địa phương không được để phát sinh thêm bất cứ một thủ tục, giấy phép “con” nào. Các cơ quan chức năng cần công khai, minh bạch, công bố rõ thời gian giải quyết thủ tục hành chính bởi đây là tiêu chí để người dân kiểm tra, giám sát.(tải về1;)
(tải về1;tải về2;)
(tải về1;)
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
98.8%
Số hồ sơ xử lý: 57010
Trước & đúng hạn: 56485
Trễ hạn: 614
Chi tiết
( Cập nhật lúc:03/12/2021 11:01:21)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NINH GIANG

Địa chỉ: Thị trấn Ninh Giang - Huyện Ninh Giang - tỉnh Hải Dương

 

Đăng nhập

Đang truy cập: 40
Hôm nay: 136
Tất cả: 62,259