CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
KIỂM TRA CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TẠI THỊ TRẤN NINH GIANG
25/08/2022 10:38:45

  Vừa qua, Đoàn kiểm tra công tác Cải cách hành chính (CCH)  huyện đã kiểm tra công tác cải cách hành chính tại  thị trấn Ninh Giang. 
       Đoàn tập trung kiểm tra các nội dung gồm: Công tác chỉ đạo, điều hành về CCHC; cải cách tổ chức bộ máy và cải cách chế độ công vụ; cải cách thủ tục hành chính, xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO9001; công tác cải cách thể chế;  xây dựng chính quyền điện tử,  chính quyền số  và công tác cải cách tài chính công. Hình thức kiểm tra: Đoàn kiểm tra nghe báo cáo của UBND xã  sau đó trực tiếp kiểm tra hồ sơ và nơi làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa xã.  
       Theo kết luận của đoàn kiểm tra: TTNG đã ban hành đầy đủ các kế hoạch về CCHC và ứng dụng CNTT theo quy định;  Trang bị cơ bản đầy đủ máy tính, máy in phục vụ công việc; Niêm yết công khai thủ tục hành chính đầy đủ tại Bảng niêm yết TTHC; Trang thông tin điện tử của địa phương duy trì hoạt động thường xuyên và chất lượng; cán bộ công chức UBND xã đã chuẩn bị tốt nội dung kiểm tra, nội dung báo cáo đầy đủ. Bên cạnh đó, Đoàn kiểm tra chỉ ra một số tồn tại, hạn chế của TTNG là: nhận thức, ý thức của cán bộ công chức về công tác CCHC chưa đầy đủ, còn mơ hồ về công tác CCHH, việc số hóa hồ sơ TTHC và thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4  còn hạn chế.
 
 
 
 
Để tiếp tục thực hiện tốt công tác CCHC trong thời gian tới, Đoàn kiểm tra Cải cách hành chính huyện yêu cầu TTNG cần tập trung nâng cao vai trò lãnh đạo chỉ đạo của cấp uỷ Đảng, chính quyền về công tác CCHC, nhất là nhận thức của đội ngũ cán bộ công chức.  Phân công cho bộ phận công chức chuyên môn “rõ người, rõ việc”; Rà soát, ban hành đầy đủ các văn bản đảm bảo theo yêu cầu sát với tình hình thực tế tại địa phương, niêm yết công khai đầy đủ TTHC tại bộ phận 1 cửa; Thực hiện tốt công tác tuyên truyền quán triệt các văn bản chỉ đạo của TƯ, của tỉnh về CCHC bằng nhiều hình thức đa dạng phong phú ; Tăng cường kiểm tra công chức làm việc tại bộ phận 1 cửa về thực hiện kỷ luật kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ;Tăng cường công tác phối hợp giữa các bộ phận chuyên môn, nhất là phối hợp với đoàn thể để hỗ trợ giải quyết công việc. Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị phục vụ công tác CCHC./.                                                                         
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 06 đã giải quyết:
99.8%
Số hồ sơ xử lý: 18315
Trước & đúng hạn: 18179
Trễ hạn: 30
Trễ hạn: 0.2%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:02/06/2023 01:55:35)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NINH GIANG

Cơ quan chủ quản: Uỷ ban nhân dân huyện Ninh Giang
Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Thành Vạn - HUV - PCT UBND huyện
Cơ quan Thường trực: Văn phòng HĐND&UBND huyện
Đơn vị thực hiện: Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử huyện Ninh Giang

Địa chỉ: Đường Lê Thanh Nghị - Khu 3 Thị trấn Ninh Giang - Huyện Ninh Giang - tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0220 3 767 352 Email: ubnd.ninhgiang@haiduong.gov.vn
 

Đăng nhập

Đang truy cập: 65
Hôm nay: 49
Tất cả: 391,315