CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
KIỂM TRA CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TẠI XÃ HỒNG PHÚC
18/08/2022 01:59:50

Chiều ngày 10/8, Đoàn kiểm tra công tác CCHC năm 2022 trên địa bàn huyện do đồng chí Nguyễn Tuấn Hải- Trưởng phòng Nội vụ huyện - Phó trưởng đoàn kiểm tra công tác CCHC huyện đã có buổi kiểm tra công tác cải cách hành chính tại xã Hồng Phúc. 
       Nội dung kiểm tra gồm:  Công tác chỉ đạo, điều hành về CCHC; cải cách tổ chức bộ máy và cải cách chế độ công vụ; cải cách thủ tục hành chính, xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO9001; công tác cải cách thể chế;  xây dựng chính quyền điện tử,  chính quyền số  và công tác cải cách tài chính công. Hình thức kiểm tra: Đoàn kiểm tra nghe báo cáo của UBND xã  sau đó trực tiếp kiểm tra hồ sơ và nơi làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa xã.  
       Theo kết luận của đoàn kiểm tra: cán bộ công chức UBND xã đã chuẩn bị tốt nội dung kiểm tra; UBND xã Hồng Phúc đã ban hành các văn bản chỉ đạo cơ bản đảm bảo theo quy định, một số lĩnh vực trong CCHC có sự chuyển biến tích cực. Bên cạnh đó, xã Hồng Phúc còn một số tồn tại, hạn chế như: nhận thức, ý thức của cán bộ công chức về công tác CCHC chưa đầy đủ, chưa xứng tầm; việc ban hành một số văn bản chưa đúng nội dung, chưa sát,  công tác tuyên truyền về CCHC chưa đa dạng, chưa sâu sát còn ít tin bài, công tác kiểm tra của Chủ tịch UBND xã chưa  thường xuyên, chưa quyết liệt; công tác phối hợp giữa các công chức xã với các tổ chức đoàn thể chưa tốt, cơ sở vật chất trang thiết bị còn lạc hậu còn thiếu. 
 
 
       Nhằm khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế trong công tác CCHC, Đoàn kiểm tra đề nghị xã Hồng Phúc cần tập trung nâng cao vai trò lãnh đạo chỉ đạo của cấp uỷ Đảng, chính quyền về công tác CCHC, nhất là nhận thức của đội ngũ cán bộ công chức; Phân công cho bộ phận công chức chuyên môn “rõ người, rõ việc”; Rà soát, ban hành đầy đủ các văn bản triển khai thực hiện trên các lĩnh vực; Thực hiện tốt công tác tuyên truyền quán triệt các văn bản chỉ đạo của TƯ, của tỉnh về CCHC; Tăng cường kiểm tra giám sát việc thực hiện kỷ luật kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ; Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị phục vụ.     
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 02 đã giải quyết:
0%
Số hồ sơ xử lý: 0
Trước & đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0
Trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:03/02/2023 07:00:00)
Chưa kết nối với Dịch Vụ Công Tỉnh

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NINH GIANG

Cơ quan chủ quản: Uỷ ban nhân dân huyện Ninh Giang
Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Thành Vạn - HUV - PCT UBND huyện
Cơ quan Thường trực: Văn phòng HĐND&UBND huyện
Đơn vị thực hiện: Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử huyện Ninh Giang

Địa chỉ: Đường Lê Thanh Nghị - Khu 3 Thị trấn Ninh Giang - Huyện Ninh Giang - tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0220 3 767 352 Email: ubnd.ninhgiang@haiduong.gov.vn
 

Đăng nhập

Đang truy cập: 46
Hôm nay: 141
Tất cả: 319,482