NÔNG THÔN MỚI
ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN
02/11/2023 09:31:49

Sáng ngày 1/11, BCĐ Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới huyện tổ chức cuộc họp đánh giá tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn huyện. Tham dự cuộc họp có đồng chí Phạm Văn Khảnh – TUV, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Gia Bảng – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Xuân Tưởng – UVBTVHU, Phó Chủ tịch TT UBND huyện; thành viên BCĐ Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã đăng ký đạt chuẩn NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.
 
 
Qua rà soát, đánh giá của các địa phương trong huyện theo Bộ tiêu chí xã NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021 – 2025 của UBND tỉnh Hải dương; đến tháng 10 năm 2023 toàn huyện có số tiêu chí NTM đạt trung bình theo bộ tiêu chí xã NTM là 18,26 tiêu chí/ xã; trong đó 15 tiêu chí có 19/19 xã đạt chuẩn, 1 tiêu chí có 17/19 xã đạt chuẩn, 2 tiêu chí có 16/19 xã đạt chuẩn, 1 tiêu chí có 11/19 xã đạt chuẩn. Số tiêu chí đạt chuẩn NTM nâng cao trung bình toàn huyện là 14,79 tiêu chí/xã. Trong đó 6 tiêu chí có 19/19 xã đạt chuẩn, 3 xã cơ bản đạt 19/19 tiêu chí, 7 xã đạt từ 15-17 tiêu chí, 8 xã đạt từ 13-14 tiêu chí, 1 xã đạt 8 tiêu chí.
Đến thời điểm hiện tại, huyện có 2 xã Hồng Dụ, Văn hội đăng ký đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2022 và xã Vĩnh Hòa đăng ký đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2023 đã cơ bản hoàn thành tiêu chí và hồ sơ chứng minh kết quả thực hiện các tiêu chí. 4 xã Tân Hương, Nghĩa An, Ứng Hòe, Hưng Long đăng ký đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2023, đến nay mỗi xã đạt chuẩn từ 14 đến 16/19 tiêu chí, riêng xã Hưng long mới đạt 10/19 tiêu chí.
Trước đó, theo Bộ tiêu chí xã NTM giai đoạn 2016-2020 và NTM nâng cao giai đoạn 2018-2020, trên địa bàn huyện đã có 19/19 xã được công nhận xã đạt chuẩn NTM, 2 xã đạt chuẩn NTM nâng cao là Đồng Tâm và Vĩnh Hòa.
Để thực hiện có hiệu quả Chương trình MTGGXDNTM trên địa bàn huyện, trong thời gian tới Huyện huy động vào vào cuộc tích cực, chủ động của cả hệ thống chính trị; nâng cao vai trò trách nhiệm của các đồng chí thường vụ huyện ủy, HUV, các cơ quan chuyên môn, ban ngành đoàn thể huyện, các xã, thị trấn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Chương trình. Các xã đăng ký đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2022 và đăng ký đạt NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu năm 2023 cần xây dựng kế hoạch chi tiết (đặc biệt là xây dựng các công trình xây dựng cơ bản) để hoàn thành bộ tiêu chí, hoàn thiện hồ sơ, trình tự, thủ tục đề nghị thẩm đinh, xét, công nhận đạt chuẩn theo quy định. Để thực hiện các nội dung, tiêu chí khó, các địa phương cần tiếp tục đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp các công trình xây dựng cơ bản như đường giao thông, phòng học, nhà văn hóa…; bố trí huy động các nguồn lực xây dựng; tăng cường tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia thực hiện các nội dung xây dựng NTM ở địa phương./.
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 11 đã giải quyết:
99.9%
Số hồ sơ xử lý: 60881
Trước & đúng hạn: 60083
Trễ hạn: 59
Trễ hạn: 0.1%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:29/11/2023 00:08:29)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NINH GIANG

Cơ quan chủ quản: Uỷ ban nhân dân huyện Ninh Giang
Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Thành Vạn - HUV - PCT UBND huyện
Cơ quan Thường trực: Văn phòng HĐND&UBND huyện
Đơn vị thực hiện: Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử huyện Ninh Giang

Địa chỉ: Đường Lê Thanh Nghị - Khu 3 Thị trấn Ninh Giang - Huyện Ninh Giang - tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0220 3 767 352 Email: ubnd.ninhgiang@haiduong.gov.vn
 

Đăng nhập

Đang truy cập: 37
Hôm nay: 1
Tất cả: 476,206