VĂN HÓA-XÃ HỘI
NINH GIANG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ VÀ CÔNG TÁC TÔN GIÁO NĂM 2023
20/02/2023 02:09:56

  Được sự đồng ý của Thường trực Huyện ủy; sáng nay 16/2, Ban chỉ đạo (BCĐ) quy chế dân chủ huyện và BCĐ công tác tôn giáo huyện tổ chức hội nghị triển khai chương trình công tác năm 2023. 
      Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Gia Bảng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng hai Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) và Tôn giáo huyện; các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo, tổ thư ký giúp việc BCĐ của huyện; các đồng chí Trưởng BCĐ thực hiện QCDC và công tác tôn giáo các xã, thị trấn.
 
 
      Năm 2022, việc triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác tôn giáo của huyện được các cấp uỷ Đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị- xã hội từ huyện đến cơ sở quan tâm, lãnh đạo và chỉ đạo toàn diện. Tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết, chương trình, dự án, đề án, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. BCĐ QCDC các cấp thực hiện tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Quy chế dân chủ, thường xuyên nắm tình hình cơ sở, đổi mới, chủ động hơn, đi vào chiều sâu với nhiều nội dung nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, rõ ràng qua đó phát huy và mở rộng quyền làm chủ của nhân dân, vì lợi ích chính đáng, hợp pháp của người dân, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Trong năm 2022 Ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư cộng đồng đã phát hiện và kiến nghị 190 vụ việc, trong đó được chính quyền giải quyết 180 vụ việc; thực hiện giám sát 25 dự án đầu tư vào địa bàn; tham gia hòa giải 90 vụ việc mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân...  
 
 
      Đối với hoạt động công tác tôn giáo, Ban chỉ đạo hai cấp đã duy trì tốt quy chế hoạt động. BCĐ công tác tôn giáo ở cơ sở đã chủ động nắm bắt tình hình; tăng cường tuyên truyền, vận động Nhân dân các xã, thị trấn và khu dân cư có đồng bào theo tôn giáo thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy ước, hướng ước khu dân cư. Thực hiện tốt phương châm “sống tốt đời đẹp đạo”, “Đoàn kết giáo lương”; tích cực lao động sản xuất, xây dựng đời sống văn hóa mới, phòng, chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Góp phần tích cực phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng. Toàn huyện hiện có 105 cơ sở thờ tự tôn giáo; trong số đó cóa 76 cơ sở được cấp giấy chứng nhận. Trong năm chính quyền hai cấp huyện xã luôn quan tâm, tạo điều kiện để các chức sắc, tín đồ tôn giáo được thực hiện quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo, thực hiện các nghi lễ trong khuôn khổ của pháp luật…
 
 
 
     Thảo luận tại Hội nghị, ngoài làm rõ thêm kết quả đạt được, các đại biểu cũng nêu bật những tồn tại hạn chế như: Việc quản lý xây dựng, sửa chữa, trùng tu các cơ sở tín ngưỡng tôn giáo ở một số địa phương còn chưa chặt chẽ. Việc hướng dẫn làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các cơ sở thờ tự trên địa bàn huyện còn chậm. Việc giải quyết một số vụ phức tạp về tín ngưỡng tôn giáo ở cơ sở còn thiếu kiên quyết, dứt điểm. Việc thực hiện quy chế dân chủ một số nơi chưa thực sự nghiêm túc, mang lại hiệu quả chưa cao.
      Phát biểu tại hội nghị, Đồng chí Nguyễn Gia Bảng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo ghi nhận những kết quả mà hai Ban chỉ đạo, các thành viên hai BCĐ đã đạt được trong năm 2022; Trên cơ sở đó, năm 2023, đồng chí đề nghị các xã, thị trấn kịp thời kiện toàn BCĐ, tổ thư ký giúp việc; thành viên BCĐ huyện và cơ sở nêu cao tinh thần trách nhiệm; xây dựng chương trình hành động cụ thể, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm để triển khai thực hiện; Quan tâm đến hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, tổ hòa giải cơ sở. Thực hiện hiệu quả công tác tiếp công dân, cải cách hành chính, thực hành dân chủ trong sử dụng đất, các chính sách liên quan đến đất đai; xây dựng nông thôn mới; vận động Nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Quan tâm thực hiện tốt các hoạt động quản lý tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn...
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 04 đã giải quyết:
99.9%
Số hồ sơ xử lý: 9503
Trước & đúng hạn: 9473
Trễ hạn: 13
Trễ hạn: 0.1%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:01/04/2023 14:35:17)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NINH GIANG

Cơ quan chủ quản: Uỷ ban nhân dân huyện Ninh Giang
Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Thành Vạn - HUV - PCT UBND huyện
Cơ quan Thường trực: Văn phòng HĐND&UBND huyện
Đơn vị thực hiện: Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử huyện Ninh Giang

Địa chỉ: Đường Lê Thanh Nghị - Khu 3 Thị trấn Ninh Giang - Huyện Ninh Giang - tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0220 3 767 352 Email: ubnd.ninhgiang@haiduong.gov.vn
 

Đăng nhập

Đang truy cập: 22
Hôm nay: 322
Tất cả: 354,716