TIN TỔNG HỢP KHÁC
NINH GIANG HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ QUỐC GIA NƯỚC SẠCH VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NĂM 2022
06/05/2022 09:59:46

 
 
Với chủ đề “Quản lý, vận hành, khai thác bền vững công trình cấp nước và vệ sinh nông thôn”, Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và VSMT năm 2022 được phát động trên địa bàn huyện Ninh Giang từ ngày 29/4 đến 6/5, và có thể kéo dài đến ngày môi trường thế giới 5/6. UBND huyện chỉ đạo ngành chức năng, cơ quan đơn vị liên quan và các địa phương đẩy mạnh các hoạt động hưởng ứng tập như: trung tuyên truyền mục tiêu, nội dung về cấp nước sạch và VSMT nông thôn trong điều kiện đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh Covid 19; nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của cộng đồng về sử dụng nước sạch, giữ gìn VSMT, vệ sinh cá nhân để nâng cao sức khỏe, phòng chống dịch bệnh….Tăng cường các hoạt động kiểm tra, giám sát chất lượng nước cung cấp tại các công trình cấp nước tập trung và các nguồn nước sinh hoạt khác; phát hiện, ngăn chặn và xử lý lịp thời đối với các hoạt động sản xuất gây ô nhiễm môi trường, ô nhiễm nguồn nước. Tổ chức tu sửa, bảo dưỡng, nâng cấp các công trình cấp nước tập trung, tại hộ gia đình; tăng cường kiểm tra quy trình quản lý vận hàn các công trình cấp nước tại các xã, trường học, trạm y tế nhằm nâng cao năng lực quản lý, sử dụng công trình có hiệu quả….
 
 
 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 10 đã giải quyết:
99.8%
Số hồ sơ xử lý: 39474
Trước & đúng hạn: 39237
Trễ hạn: 54
Trễ hạn: 0.2%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:02/10/2023 02:02:01)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NINH GIANG

Cơ quan chủ quản: Uỷ ban nhân dân huyện Ninh Giang
Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Thành Vạn - HUV - PCT UBND huyện
Cơ quan Thường trực: Văn phòng HĐND&UBND huyện
Đơn vị thực hiện: Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử huyện Ninh Giang

Địa chỉ: Đường Lê Thanh Nghị - Khu 3 Thị trấn Ninh Giang - Huyện Ninh Giang - tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0220 3 767 352 Email: ubnd.ninhgiang@haiduong.gov.vn
 

Đăng nhập

Đang truy cập: 50
Hôm nay: 41
Tất cả: 447,355