CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
HỘI THẢO TRỰC TUYẾN SỐ HÓA KẾT NỐI, CHIA SẺ DỮ LIỆU PHỤC VỤ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
22/08/2022 08:22:02

Ngày 18-8, Văn phòng Chính phủ phối họp với Đại sứ Quán Pháp tại Việt Nam tổ chức Hội thảo trực tuyến chia sẻ kinh nghiệm "Số hoá, kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ giải quyết thủ tục hành chính: Kinh nghiệm của Pháp và thực tiễn triển khai tại Việt Nam".
 
 
      Hội thảo được tổ chức trực tuyến đến hơn 1.000 điểm cầu các tỉnh, thành và cấp huyện, thành phố. Dự hội thảo tại điểm cầu huyện Ninh Giang có đồng chí Nguyễn Thành Vạn – HUV, Phó chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo Văn phòng HĐND & UBND huyện; đại diện lãnh đạo, chuyên viên phụ trách kiểm soát TTHC huyện, các phòng chuyên môn thuộc huyện, và các xã, thị trấn.
       Hội thảo thuộc Chương trình hợp tác hỗ trợ kỹ thuật "Hiện đại hóa hành chính gắn kết với chuyển đổi số giai đoạn 2022 - 2023" giữa Văn phòng Chính phủ và Đại sứ quán Pháp. Đây là Chương trình hợp tác tập trung vào các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật thúc đẩy cải cách quy định, cắt giảm gánh nặng hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh và xây dựng Chính phủ điện tử, chuyển đổi số phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam.
 
       Tại hội thảo, đại diện Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ nêu các thông tin tổng quan về số hóa, kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ giải quyết thủ tục hành chính. Theo đó, nguyên tắc chính là lấy người dùng (người dân, doanh nghiệp, cán bộ công chức trong hệ thống) làm trung tâm, cải cách thủ tục hành chính là dẫn dắt, công nghệ thông tin là phương tiện, công cụ thúc đẩy, hỗ trợ giúp người dùng thực hiện thủ tục hành chính thuận lợi, dễ dàng. Thông qua đó nhằm góp phần xây dựng cơ sở dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống”, hướng tới việc người dân chỉ cần cung cấp thông tin, giấy tờ một lần, góp phần hình thành công chức điện tử, công dân số, tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Các chuyên gia của Pháp đã chia sẻ kinh nghiệm trong việc số hóa, chuẩn hóa hồ sơ, giấy tờ giải quyết thủ tục hành chính cũng như việc kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ việc giải quyết thủ tục hành chính và ý kiến đối với thực tiễn của Việt Nam; chia sẻ kinh nghiệm của Pháp về chuẩn hoá biểu mẫu. Cục Kiểm soát TTHC cũng chia sẻ về số hoá, kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ giải quyết TTHC và việc triển khai kết nối, chia sẻ dữ liệu của Việt Nam.
      Hội thảo có ý nghĩa rất thiết thực với mục tiêu của Đề án đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC và Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, phù hợp với định hướng triển khai chương trình chuyển đổi số quốc gia của Việt Nam./.    
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 06 đã giải quyết:
99.8%
Số hồ sơ xử lý: 18315
Trước & đúng hạn: 18179
Trễ hạn: 30
Trễ hạn: 0.2%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:02/06/2023 03:07:41)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NINH GIANG

Cơ quan chủ quản: Uỷ ban nhân dân huyện Ninh Giang
Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Thành Vạn - HUV - PCT UBND huyện
Cơ quan Thường trực: Văn phòng HĐND&UBND huyện
Đơn vị thực hiện: Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử huyện Ninh Giang

Địa chỉ: Đường Lê Thanh Nghị - Khu 3 Thị trấn Ninh Giang - Huyện Ninh Giang - tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0220 3 767 352 Email: ubnd.ninhgiang@haiduong.gov.vn
 

Đăng nhập

Đang truy cập: 79
Hôm nay: 84
Tất cả: 391,350