VĂN HÓA-XÃ HỘI
Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5
28/07/2022 10:18:29

Trong 1,5 ngày 21, 22/7, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến kết nối 11.661 điểm cầu trên toàn quốc với hơn một triệu cán bộ, đảng viên tham gia nghiên cứu, học tập.

 
 

Tại huyện Ninh Giang điểm cầu được kết nối tại Hội trường Trung tâm huyện. Dự Hội nghị có các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ huyện, ủy viên UBKT Huyện ủy; trưởng, phó các ban đảng, MTTQ, đoàn thể, Trung tâm chính trị huyện, các cơ quan, phòng chuyên nôm thuộc HĐND, UBND, báo cáo viên cấp ủy huyện; Bí thư, Phó bí thư đảng ủy; Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Bí thư các chi, đảng bộ khối cơ quan trực thuộc Huyện ủy.

Tại hội nghị, các đại biểu nghe các chuyên đề "Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao;" "Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;" "Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới;" "Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới" do các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng trực tiếp truyền đạt nhằm giúp các đại biểu nắm bắt một cách đầy đủ và có hệ thống tinh thần của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII có ý nghĩa hết sức quan trọng. Với tinh thần, trách nhiệm cao, sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của toàn Đảng, hệ thống chính trị, sự đoàn kết, đồng lòng của mọi người dân, tinh thần chỉ đạo của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII sẽ sớm đi vào cuộc sống, đạt nhiều kết quả tốt đẹp, góp phần thiết thực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trong thời gian tới, phấn đấu hoàn thành mục tiêu chiến lược "đến giữa thế kỷ 21, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa".

Để cụ thể hoá các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Huyện uỷ Ninh Giang đã xây dựng và ban hành kế hoạch số 76 KH/HU ngày 20/7/2022. Theo kế hoạch trong tháng 8/2022 cấp ủy các cấp, các ban, ngành, địa phương tiếp tục tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt tới từng cán bộ, đảng viên chưa được tham gia Hội nghị trực tuyến; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trong cơ quan, đơn vị, tổ chức và nhân dân; xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, góp phần đưa Nghị quyết Hội nghị nhanh chóng đi vào thực tiễn đời sống kinh tế-xã hội, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra.

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 08 đã giải quyết:
100.0%
Số hồ sơ xử lý: 45414
Trước & đúng hạn: 45129
Trễ hạn: 1
Trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:08/08/2022 14:59:27)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NINH GIANG

Địa chỉ: Khu 3 Thị trấn Ninh Giang - Huyện Ninh Giang - tỉnh Hải Dương

 

Đăng nhập

Đang truy cập: 52
Hôm nay: 410
Tất cả: 216,373