CHÍNH TRỊ
ĐẢNG BỘ HUYỆN NINH GIANG 77 NĂM XÂY DỰNG VÀ TRƯỞNG THÀNH (15/10/1946 - 15/10/2023)
02/11/2023 09:14:53

Tháng 8/1938 chi bộ Đảng Nhà máy nước Ninh Giang được thành lập, đây là tổ chức cơ sở đảng đầu tiên trên địa bàn huyện Ninh Giang. Sự ra đời của chi bộ Đảng Nhà máy nước Ninh Giang là sự kiện quan trọng của phong trào cách mạng địa phương. Đến cuối năm 1945, thêm một số chi bộ Đảng ở Ninh Giang đã được thành lập như: Chi bộ đảng Hồng Phúc, Chi bộ đảng phủ Ninh Giang, Chi bộ Đồng Hy, Chi bộ đảng Bói Giang...
Dưới sự chỉ đạo của Tỉnh uỷ Hải Dương, ngày 15/10/1946, Đại hội thành lập Đảng bộ huyện Ninh Giang được diễn ra tại miếu Tây, thôn Đà Phố, xã Hồng Phúc, dự Đại hội có 30 đảng viên. Đại hội đã thảo luận những nhiệm vụ cấp thiết trước mắt chuẩn bị cho kháng chiến; bảo vệ và củng cố chính quyền cách mạng đẩy mạnh công tác dân vận phát triển lực lượng vũ trang, đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng tiến tới mỗi xã có một chi bộ Đảng lãnh đạo. Đại hội bầu ra Ban chấp hành huyện đảng bộ khóa I gồm 7 ủy viên. Đại hội thành lập Đảng bộ huyện đánh dấu bước trưởng thành vượt bậc, mở ra thời kỳ phát triển mạnh mẽ và vững chắc phong trào đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân huyện nhà.
Trong cuộc kháng chiến chống Pháp, Đảng bộ đã tổ chức, lãnh đạo Nhân dân, bộ đội địa phương và dân quân du kích trong huyện kiên cường chống phá kế hoạch bình định của địch, mở rộng khu du kích và căn cứ du kích, đẩy mạnh chiến tranh du kích, tiến công địch về mọi mặt, góp phần đưa cuộc kháng chiến đến thắng lợi. Nhiều trận đánh lớn, nhỏ, táo bạo, bất ngờ đã làm cho quân thù khiếp sợ, mãi mãi đi vào lịch sử truyền thống cách mạng của quê hương Ninh Giang.
Trong những năm kháng chiến chống Mỹ, Đảng bộ và Nhân dân Ninh Giang đã nêu cao ý chí “không có gì quý hơn độc lập, tự do”, vừa trực tiếp tham gia chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của Mỹ vừa ra sức lao động sản xuất xây dựng quê hương, tích cực chi viện sức người, sức của cho miền Nam. Nhân dân và lực lượng dân quân huyện đã đóng góp 46.800 ngày công để đắp ụ súng, xây dựng trận địa trực chiến, giao thông hào phục vụ công tác chiến đấu; đã phối hợp tổ chức 165 trận đánh với trên 5.550 lượt người tham gia, đóng góp một phần nhỏ cùng quân dân miềm Bắc tạo nên một lưới lửa phòng không dày đặc, đủ mọi tầm đánh thắng cuộc chiến tranh phá hoại của địch; đóng góp cho nhà nước, chi viện cho chiến trường 145.000 tấn lương thực, 86.880 tấn thực phẩm, huy động 900 tấn lương lực giúp đồng bào vùng mới giải phóng….góp phần vào thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.
Trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, trên 32 nghìn thanh niên Ninh Giang đã hăng hái tòng quân; 3.958 chiến sỹ đã hy sinh anh dũng trên khắp các chiến trường; 3.131 chiến sỹ đã bỏ lại một phần xương máu tại chiến trường, vĩnh viễn mang thương tật; nhiều chiến sỹ mang trên mình những bệnh tật hiểm nghèo, để lại di chứng chất độc da cam cho các thế hệ cháu, con; 854 cán bộ hoạt động trước cách mạng Tháng 8/1945; 1.200 Thanh niên xung phong; trên 1.000 dân công hỏa tuyến….
Cùng với những thành tích đã đạt được trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, trong sự nghiệp xây dựng XHCN ở miền Bắc cũng đạt được nhiều thành tích cao, đặc biệt là phong trào làm thuỷ lợi, thâm canh lúa và trồng cây. Đảng bộ và Nhân dân Ninh Giang vinh dự được hai lần đón Bác Hồ về thăm, đó là: Ngày 26/7/1962, Bác về guồng nước chống úng cứu lúa cùng Nhân dân thôn Mai Xá, xã Hiệp Lực; ngày 15/02/1965, Bác về thăm phong trào làm thủy lợi ở xã Hồng Thái (cũ) và nói chuyện với cán bộ, đảng viên tỉnh Hải Dương.
Ngày 01/4/1979, do yêu cầu của cách mạng, huyện Ninh Giang sáp nhập với huyện Thanh Miện thành huyện Ninh Thanh. Trong 17 năm, Đảng bộ huyện Ninh Thanh đã lãnh đạo Nhân dân đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội, xây dựng Đảng bộ vững mạnh, từng bước trưởng thành. Đến ngày 01/4/1996, thực hiện Nghị định số 05/NĐ-CP của Chính phủ và Quyết định của Tỉnh ủy Hải Hưng, Đảng bộ huyện Ninh Giang được tái lập.
Với thành tích tiêu biểu trong các cuộc kháng chiến và trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng bộ, Nhân dân và LLVT huyện nhà được Đảng và Nhà nước tặng thưởng: 5 huân chương chiến công, 2 huân chương kháng chiến, 4 huân chương chiến đấu, 11 huân chương về công tác tuyển quân, 1 huân chương trong bảo đảm giao thông vận tải, 2 huân chương về công tác văn hóa, xã hội. 11.130 huân, huy chương kháng chiến cho cán bộ và Nhân dân trong toàn huyện; 20/20 xã, thị trấn đều được tặng thưởng nhiều huân, huy chương các loại; 7 tập thể, 4 cá nhân được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý “Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân”...
Trải qua 77 năm kể từ ngày thành lập, Đảng bộ huyện Ninh Giang đã không ngừng lớn mạnh và trưởng thành về mọi mặt, từ 30 đảng viên, đến nay đảng bộ có 8.455 đảng viên, sinh hoạt ở 42 tổ chức cơ sở đảng. Phát huy truyền thống vẻ vang, Đảng bộ đã lãnh đạo Nhân dân trong huyện phát huy sức mạnh đại đoàn kết, thực hiện sự nghiệp đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, thu được thành tựu to lớn trên mọi lĩnh vực. Kinh tế của huyện tiếp tục ổn định và có bước phát triển. Về sản xuất nông nghiệp, toàn huyện xây dựng được 74 vùng và mô hình sản xuất lúa tập trung “một vùng, một giống, một thời gian” với tổng diện tích trên 1.600ha (tại 19 xã). Hoạt động sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tiếp tục được duy trì và phát triển. Toàn huyện hiện thu hút 30 doanh nghiệp đăng ký đầu tư vào địa bàn với tổng nguồn vốn 352 tỷ đồng. Hoạt động dịch vụ, thương mại tiếp tục ổn định, cơ bản đáp ứng được nhu cầu của Nhân dân; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 9 tháng đầu năm đạt 150 tỷ đồng, đạt 32%KH huyện giao. Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng OCOP được các cấp ủy, chính quyền, các ban ngành đoàn thể trong huyện tập trung triển khai thực hiện và đạt được kết quả quan trọng. Huyện được Thủ tướng Chính phủ ra QĐ công nhận huyện đạt chuẩn NTM năm 2020; 02 xã Đồng Tâm và Vĩnh Hòa đạt nông thôn mới nâng cao năm 2021. Năm 2023 phấn đấu có thêm 2 đến 3 xã đạt NTM nâng cao, 1 đến 2 xã NTM kiểu mẫu. Trên địa bàn huyện có 2 vùng trồng vải sớm được Chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh cấp mã số vùng trồng vải (vùng Chái Tranh-xã Đồng Tâm, vùng Đê Rùa-xã Vĩnh Hòa) để xuất khẩu sang thị trường Úc, Nhật Bản, Trung Quốc. Thực hiện Đề án mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2023- 2025. Năm 2023, huyện Ninh Giang 26 chủ thể thuộc 12 xã, thị trấn có sản phẩm đăng ký xếp hạng.
Về văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Mạng lưới y tế được kiện toàn, củng cố, mở rộng để phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh cho Nhân dân; kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện. Công tác giáo dục- đào tạo được quan tâm; chính sách xã hội, giải quyết việc làm, giảm nghèo được chú trọng; đời sống Nhân dân từng bước nâng lên. Công tác quốc phòng, quân sự địa phương được củng cố tăng cường; an ninh và an toàn xã hội được giữ vững.
Công tác xây dựng Đảng được tập trung triển khai thực hiện. Các cấp ủy, tổ chức đảng tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Xây dựng và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá, các công trình trọng điểm bằng chương trình, đề án, kế hoạch thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Lãnh đạo đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng.
Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội ngày càng được đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền. Triển khai thực hiện các nhiệm vụ của tổ chức hội, đoàn thể tham gia phát triển kinh tế- xã hội...
 
 
 
Trải qua 77 năm xây dựng và trưởng thành, Đảng bộ huyện Ninh Giang đã góp phần cùng toàn Đảng thực hiện vai trò tổ chức và lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Đảng bộ huyện (15/10/1946 - 15/10/2023), ôn lại lịch sử đấu tranh cách mạng vẻ vang của Đảng bộ và Nhân dân huyện nhà, mỗi địa phương, đơn vị, mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện quyết tâm phấn đấu hết sức mình thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị mà Nghị quyết Đại hội huyện Đảng bộ lần thứ XXV đã đề ra.
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 11 đã giải quyết:
99.9%
Số hồ sơ xử lý: 60881
Trước & đúng hạn: 60083
Trễ hạn: 59
Trễ hạn: 0.1%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:29/11/2023 16:08:17)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NINH GIANG

Cơ quan chủ quản: Uỷ ban nhân dân huyện Ninh Giang
Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Thành Vạn - HUV - PCT UBND huyện
Cơ quan Thường trực: Văn phòng HĐND&UBND huyện
Đơn vị thực hiện: Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử huyện Ninh Giang

Địa chỉ: Đường Lê Thanh Nghị - Khu 3 Thị trấn Ninh Giang - Huyện Ninh Giang - tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0220 3 767 352 Email: ubnd.ninhgiang@haiduong.gov.vn
 

Đăng nhập

Đang truy cập: 49
Hôm nay: 262
Tất cả: 476,467