NÔNG THÔN MỚI
TĂNG CƯỜNG PHÒNG TRỪ SÂU BỆNH BẢO VỆ LÚA CHIÊM XUÂN
16/05/2022 12:44:59

 Do ảnh hưởng của thời tiết thường xuyên âm u, có mưa dông, ẩm độ không khí cao, đã tạo điều kiện cho 1 số loại sâu bệnh phát sinh gây hại trên đồng ruộng. Qua điều tra theo dõi của ngành chuyên môn huyện: toàn huyện có 100 ha lúa bị nhiễm bệnh khô vằn, tỷ lệ nhiễm trung bình 10-15% số dảnh, nơi cao trên 30% số dảnh; với cấp bệnh phổ biến C3- C5, nơi cao C7. Bệnh bạc lá, bệnh đốm sọc vi khuẩn gây hại trên một số giống nhiễm như: Bắc thơm số 7, BC-15, Thiên ưu 8, lúa lai...với diện tích nhiễm 20 ha, tỷ lệ nhiễm trung bình 10-15% số lá, nơi cao trên 35% số lá; với cấp bệnh phổ biến C3- C5, nơi cao C7. Ngoài ra, bệnh đạo ôn cổ bông, đen lép hạt sẽ phát sinh gây hại trên diện tích lúa trỗ khi gặp thời tiết bất thuận. Sâu cuốn lá nhỏ: sâu non sẽ nở rải rác từ sau 13/5 tập trung chủ yếu trên diện tích lúa xanh tốt đang có đòng đến thấp tho trỗ với mật độ sâu non trung bình khoảng từ 5-7 con/m2, nơi cao 15-20 con/m2…Để bảo vệ năng suất, chất lượng lúa, và hạn chế thấp nhất thiệt hại do sâu bệnh gây ra, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện, các HTXDVNN trong huyện tăng cường bám sát đồng ruộng, điều tra, dự tính, dự báo chính xác tình hình sâu bệnh; khuyến cáo, hướng dẫn nông dân phòng trừ sâu bệnh kịp thời, hiệu quả. Trong đó chú ý thời kỳ cao điểm sâu non nở rộ từ 15/5 - 18/5, nông dân cần tập trung phun trừ trên diện tích lúa đang có đòng đến trỗ thấp tho, lúa xanh tốt, bón nhiều đạm, cấy dầy, những diện tích đã phun nhưng gặp mưa, diện tích sau khi phun, kiểm tra lại mật độ sâu non còn cao trên 20 con/m2 bằng một trong các loại thuốc có chứa hoạt chất Flubendiamide, Indoxacarb, Emamectin benzoate...Phun phòng bệnh đạo ôn cổ bông trên tất cả các diện tích lúa ở thời kỳ trỗ bông gặp điều kiện thời tiết biên độ nhiệt độ chênh lệch giữa ngày và đêm cao bằng các loại thuốc như:  Amylatop 325SC, Amistar top 325SE, Nativo 750WG, Filia 525SE, KaTaNa 20SC...Đối với Bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn cần Phun thuốc ngay sau các trận mưa, dông, nhất là trên các diện tích cấy giống lúa nhiễm, diện tích cấy dày, bón phân không cân đối, lúa xanh tốt, thừa đạm...Phun phòng trừ bệnh khô vằn, đen lép hạt khi bệnh chớm xuất hiện và khi lúa bắt đầu trỗ bằng các loại thuốc nội hấp và lưu dẫn…Bên cạnh đó các địa phương chỉ đạo, vận động nhân dân đánh bắt chuột bằng các biện pháp, chú trọng biện pháp thủ công như soi bắt, đập, dùng bẫy bán nguyệt...; đồng thời tuyên truyền, nghiêm cấm, xử lý nghiêm trường hợp bẫy điện để diệt chuột dưới mọi hình thức./.                
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 06 đã giải quyết:
99.8%
Số hồ sơ xử lý: 18315
Trước & đúng hạn: 18179
Trễ hạn: 30
Trễ hạn: 0.2%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:02/06/2023 02:17:09)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NINH GIANG

Cơ quan chủ quản: Uỷ ban nhân dân huyện Ninh Giang
Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Thành Vạn - HUV - PCT UBND huyện
Cơ quan Thường trực: Văn phòng HĐND&UBND huyện
Đơn vị thực hiện: Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử huyện Ninh Giang

Địa chỉ: Đường Lê Thanh Nghị - Khu 3 Thị trấn Ninh Giang - Huyện Ninh Giang - tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0220 3 767 352 Email: ubnd.ninhgiang@haiduong.gov.vn
 

Đăng nhập

Đang truy cập: 65
Hôm nay: 54
Tất cả: 391,320