AN NINH-QUỐC PHÒNG
NINH GIANG 21/23 HỘI CỰU CHIẾN BINH CẤP CƠ SỞ VÀ TRỰC THUỘC TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI
09/05/2022 12:49:01

Tính đến ngày 6/5/2022, huyện Ninh Giang đã có 18/20 Hội CCB cơ sở và 3/3 Hội CCB khối 487 tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022-2027 (đạt tỷ lệ trên 90%). Theo kế hoạch, toàn huyện sẽ phấn đấu hoàn thành đại hội cấp cơ sở trước 15/5/2022. Nhìn chung, các cơ sở hội tổ chức đại hội đều bám sát chỉ đạo của Trung ương Hội CCB Việt Nam, tỉnh Hội và huyện hội; tiến độ, quy trình và các bước tiến hành đại hội đảm bảo theo đúng tinh thần chỉ đạo của cấp trên. Quá trình tổ chức đại hội, các cấp Hội thực hiện tốt công tác chuẩn bị nội dung của Đại hội như: công tác tuyên truyền, công tác chuẩn bị văn kiện và đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Tại các đơn vị tổ chức đại hội đều bầu một lần đủ ủy viên Ban chấp hành; trong số đó có 15 đồng chí Chủ tịch Hội tái cử, 6 đồng chí Chủ tịch Hội mới trúng cử./.      
 
 
 
 
 
 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 08 đã giải quyết:
100.0%
Số hồ sơ xử lý: 45414
Trước & đúng hạn: 45129
Trễ hạn: 1
Trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:08/08/2022 14:53:14)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NINH GIANG

Địa chỉ: Khu 3 Thị trấn Ninh Giang - Huyện Ninh Giang - tỉnh Hải Dương

 

Đăng nhập

Đang truy cập: 50
Hôm nay: 408
Tất cả: 216,371